Van Ameydes IT-firma (Zero)70 ISO 27001:2013-sertifisert

Lesetid: 4 minutter

Nyheter og blogger Nyheter Van Ameydes IT-firma (Zero)70 ISO 27001:2013-sertifisert

Van Ameydes IT-firma (Zero)70 ISO 27001:2013-sertifisert

Lesetid:4 minutter

Van Ameyde har annonsert at konsernets interne IT-firma (Zero)70 IT Services er sertifisert i henhold til normen ISO 27001:2013 Information Security Management. ISO 27001:2013 er en internasjonalt anerkjent norm for Information Security Management som sørger for at organisasjonene kan bruke et rammeverk for forretningsprosesser for å hjelpe å identifisere, styre og redusere risikoene knyttet til informasjonssikkerhet. Sertifiseringen er et direkte svar på behovene til Van Ameydes kunder og partnere i en situasjon preget av raskt økende cybertrusler og nye tiltak for å oppfylle personvernforskriftene.

(Zero)70s Michael Coster van Voorhout, ansvarlig for informasjonssikkerhet, gir følgende kommentar: «Å sikre ISO:27001:2013-sertifiseringen er en klar demonstrasjon av vårt engasjement for informasjonssikkerhet og risikostyring. Ved å prøve våre sikkerhetsrutiner mot denne internasjonalt anerkjente normen beviser vi overfor våre kunder og partnere at vi satser fullt og helt på elastiske og kvalitetsbevisste tjenester.»

ISO-sertifiseringen av IT-tjenestene er en integrert del av Van Ameydes langsiktige visjon for best sikkerhetspraksis. (Zero)70 har demonstrert sitt eierskap til databeskyttelse og kontinuerlig forbedring av IT-sikkerheten.

(Zero)70 utvikler, implementerer og støtter Van Ameydes IT-systemer, inkludert Van Ameydes proprietære ECHO-programvareplattform for behandling av uhell, forsikringsskader og taksering og en rekke SaaS-funksjoner innen rekkevidden til denne ISO-sertifiseringen. Selskapet implementerer SaaS-funksjoner i systemene til Van Ameydes kunder: Forsikringsselskap, meglere, captive-selskaper, transportforvaltere og risikoforvaltere – for å forbedre effektiviteten og kontrollen over skadeprosessene. (Zero)70 har kontorer i Lisboa (Portugal) og Rijswijk (Nederland).

Anders Grotte

Share This