Van Ameydes IT-företag (Zero)70

ISO 27001:2013-certifierat

Läsningstid: 3 minuter

nyheter och blogg Nyheter Van Ameydes IT-företag (Zero)70 ISO 27001:2013-certifierat

Van Ameydes IT-företag (Zero)70 ISO 27001:2013-certifierat

Läsningstid:3 minuter

Van Ameyde har tillkännagett att dess interna IT-företag (Zero)70 IT Services har ISO 27001:2013-certifierats enligt standarden för informationssäkerhetshantering. ISO 27001:2013 är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhetshantering som säkerställer att organisationer kan tillämpa ett ramverk på sina affärsprocesser som bidrar till att identifiera, hantera och minska informationssäkerhetsrisker. Certifieringen är en direkt reaktion på de behov som Van Ameydes kunder och partner har i en miljö med snabbt uppkommande cyberhot och en dataskyddslagstiftning under ständig utveckling.

Michael Coster van Voorhout som ansvarar för (Zero)70:s informationssäkerhet kommenterar tillkännagivandet: ”Att vi uppnått ISO:27001:2013-certifieringen är en tydlig demonstration av vår inställning till informationssäkerhet och riskhantering. Att vi mäter våra säkerhetsrutiner mot internationellt erkända standarder ger våra kunder och partner en försäkran om vårt åtagande att säkerställa våra tjänsters motståndskraft och kvalitet.”

ISO-certifieringen av bolagets IT-tjänster ingår i Van Ameydes långsiktiga vision för bästa praxis inom säkerhet. (Zero)70 har visat sitt ansvar för dataskydd och kontinuerligt förbättrad IT-säkerhet.

(Zero)70 utvecklar, implementerar och stöder Van Ameydes IT-system, inklusive Van Ameydes egen ECHO-programplattform för incident-, skade- och värderingshantering och en rad SaaS-funktioner – vilka omfattas av dess ISO-certifiering. Företaget implementerar SaaS-funktioner i de system som ägs av Van Ameydes kunder – försäkringsgivare, mäklare, captivebolag, transportoperatörer och riskhanterare – för att förbättra effektiviteten och styrningen av processerna. (Zero)70 har kontor i Lissabon (Portugal) och Rijswijk (Nederländerna).

Anders Grotte

Share This