Van Ameyde förvärvar Woodgate & Clark

Läsningstid: 3 minuter

nyheter och blogg Nyheter Van Ameyde förvärvar Woodgate & Clark

Van Ameyde förvärvar Woodgate & Clark

Läsningstid:3 minuter

Expanderar till den brittiska sakförsäkringsmarknaden … Den 1 september 2015 förvärvade Van Ameyde Woodgate & Clark Limited, med huvudkontor i Kent i Storbritannien. Woodgate & Clark är en ledande och oberoende leverantör av skadereglerings- och skadehanteringstjänster på den brittiska sakförsäkringsmarknaden. Företaget tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen Årets skadereglerare 2012. Förvärvet ger Van Ameyde, som är marknadsledande inom hantering av internationella fordonsförsäkringskrav, ett starkt fotfäste på denna marknad och gör det möjligt för Van Ameyde att bredda sitt tjänsteutbud till sina kunder i Storbritannien.

De båda tidigare ägarna av Woodgate & Cark, Michael Woodgate och Richard Clark, fortsätter i sina roller som verkställande direktörer. Styrelsen har utökats med de icke verkställande ledamöterna Piet Middelkoop, Van Ameydes vd, och Pieter den Dikken, ledamot i Van Ameydes styrelse. Woodgate & Clark har över 130 anställda. För att dra full nytta av Woodgate and Clarks starka marknadsposition kommer företagets struktur och namn att behållas och det kommer inte att bli några personalnedskärningar. Förvärvet påverkar inte de tjänster företagets tillhandahåller till sina kunder. Alla kontor förblir oförändrade och Woodgate and Clark Limited kommer att fortsätta att tillhandahålla exakt samma tjänster till sina klienter i hela Storbritannien.

Van Ameyde stärker sina aktiviteter utanför fordonssektorn och strävar efter att täcka hela den europeiska marknaden inom alla försäkringsgrenar. I detta sammanhang hjälper Woodgate & Clark Van Ameyde att expandera sin växande verksamhet inom sakförsäkringar genom att täcka hela den brittiska marknaden. Förvärvet av Woodgate and Clark var det sista i raden av tre förvärv som Van Ameyde gjorde i augusti och september 2015, efter Lars Krogius-koncernens företag i Finland och Korevaar van Dijk i Nederländerna.

Genom dessa förvärv har Van Ameyde utvidgat sitt nätverk till Baltikum, Vitryssland, Ukraina och Ryssland och har förstärkt sin tjänsteportfölj i Storbritannien, Nederländerna, Finland, Sverige och Danmark. Efter förvärven har Van Ameyde nu över 1 400 anställda i 28 europeiska länder.

Anders Grotte

Share This