Britisk reform vedrørende piskesmældsskader
skal sænke retsomkostningerne

Læsetid: 3 minutter

nyheder & blog Nyheder Britisk reform vedrørende piskesmældsskader skal sænke retsomkostningerne

Britisk reform vedrørende piskesmældsskader skal sænke retsomkostningerne

Læsetid: 3 minutter

Grænsen for mindre erstatningskrav i forbindelse med personskade forventes i Storbritannien at blive hævet fra 1.000 til 5.000 GBP i april 2019. Det får væsentlig indvirkning på erstatningssager i forbindelse med motorkøretøjsansvarsforsikring, da tiltaget nedbringer de retsomkostninger, som forsikringsselskaberne bliver pålagt.

De foreslåede britiske reformer vedrørende erstatningssager i forbindelse med piskesmældsskader, som skulle gennemføres i oktober i år, er blevet udskudt. Reformerne forventes nu gennemført i april 2019; det annoncerede regeringen i sidste uge.

Det britiske justitsministerium har udarbejdet en tidsplan for reformerne på et møde med de britiske erstatningsadvokaternes foreninger og advokatsamfundet. Loven om civilretligt ansvar kan derfor forventes offentliggjort snart.

Nedbringelse af erstatninger og retsomkostninger i erstatningssager vedrørende piskesmældsskader

I øjeblikket behandler domstolene erstatningskrav vedrørende personskade på beløb under 1.000 GBP efter proceduren for mindre krav. Ved brug af denne procedure dækkes retsomkostninger kun for et meget begrænset beløb. Med reformerne øges beløbsgrænsen for proceduren for mindre krav i forbindelse med erstatningskrav vedrørende personskade til 5.000 GBP. Det kommer til at påvirke hovedparten af erstatningssager i forbindelse med motorkøretøjsansvarsforsikring, og dermed reduceres de retsomkostninger, som påhviler forsikringsselskaberne.

Reformerne forventes også at omfatte indførelse af et takseringssystem for skader med en prognose på op til to år. Det vil markant nedbringe erstatningstildelingerne til skadelidte sammenlignet med de nuværende, gennemsnitlige udbetalinger og de taktstintervaller, der indgår i advokatsammenslutningernes retningslinjer. Tildelingerne kan blive nedbragt med omkring 85% for de mindste erstatningssager og med 15% for erstatningskrav vedrørende skader efter 24 måneder.

Derudover forslås det at forbyde at fremsætte tilbud om erstatning uden lægefaglig vurdering til skadelidte, der fremsætter erstatningskrav vedrørende piskesmældsskader. Tilbud om erstatning uden lægefaglig vurdering er et redskab, som nogle forsikringsselskaber anvender for at forsøge at nedbringe de samlede udgifter til skadeserstatning samt retsomkostningerne i visse erstatningssager.

Forslagene vil uden tvivl møde modstand fra de skadelidtes lobbyorganisationer. Reformerne er tidligere blevet udskudt med den begrundelse, at Brexit-forhandlingerne har taget meget af det britiske parlaments tid, er der nu håb om, at meddelelsen fra det britiske justitsministerium indebærer, at regeringen sætter fokus på at igangsætte arbejdet med reformerne.

Anders Grotte

Share This