Nakkesleng-reformer i Storbritannia vil gi reduserte advokatutgifter

Read time: 3 minutter

Nyheter og blogger Nyheter Nakkesleng-reformer i Storbritannia vil gi reduserte advokatutgifter

Nakkesleng-reformer i Storbritannia vil gi reduserte advokatutgifter

Lesetid:3 minutter

Grensen for personskadeerstatning i mindre krav forventes økt i Storbritannia, fra GBP 1000 til GBP 5000, i april 2019. Dette vil ha betydelig innvirkning på erstatningskrav i forbindelse med ansvarsforsikring, ettersom det vil redusere forsikringsgivers advokatutgifter.

De foreslåtte reformene for nakkeslengsaker i Storbritannia skulle etter planen bli innført i oktober i år, men er nå blitt utsatt. Den britiske regjeringen kunngjorde i forrige uke at reformene nå forventes innført i april 2019.

Det britiske justisdepartementet skisserte tidsplanen for reformene på et møte med den britiske advokatforeningen og foreninger for advokater som representerer skadelidte. Vi kan derfor forvente en snarlig offentliggjøring av lovforslaget om erstatningsansvar.

Reduksjon av skadeserstatning og advokatutgifter i nakkeslengsaker

I dag blir personskadekrav på under GBP 1000 henvist til rettergangsmåten for mindre krav (Small Claims Track). Her er det bare mulig å få erstattet svært begrensede advokatutgifter. Reformene har til formål å øke grensen for krav i Small Claims Track ved personskade til GBP 5000. Dette vil ha innvirkning på de aller fleste erstatningskrav i forbindelse med ansvarsforsikring, og det vil redusere forsikringsgivers advokatutgifter.

Reformene forventes også å omfatte et nytt tariffsystem for skader med en prognose på opptil to år. Det vil vesentlig redusere utbetalingene til skadelidte sammenlignet med dagens gjennomsnitt og kategoriene i retningslinjene til Judicial College. Utbetalingene kan bli redusert med rundt 85 prosent i de aller minste kravene og med 15 prosent i krav med 24 måneders skader.

Dessuten er det forslag om å forby tilbud til skadelidte som krever erstatning for nakkeslengskade, dersom det ikke foreligger en medisinsk diagnose. Enkelte forsikringsgivere gir «førmedisinske» tilbud i et forsøk på å redusere de samlede utgiftene til erstatning og juridisk bistand i visse saker.

Reformene vil utvilsomt møte motstand fra interessegrupper for skadelidte. Reformene har tidligere blitt forsinket ettersom Brexit-diskusjonene har tatt mye av Parlamentets tid, men det er å håpe at kunngjøringen fra justisdepartementet innebærer at regjeringen går inn for å gjennomføre disse reformene.

Anders Grotte

Share This