Britiske nakkesleng-reformer utsatt til 2020

Read time: 3 minutter

Nyheter og blogger Nyheter Britiske nakkesleng-reformer utsatt til 2020

Britiske nakkesleng-reformer utsatt til 2020

Lesetid:3 minutter

Det britiske justisdepartementet har kunngjort at de foreslåtte reformene i personskadesektoren er blitt ytterligere utsatt og nå planlegges innført i april 2020 i stedet for april 2019.

I svaret til den særskilte komiteens rapport om grense for mindre krav etter personskade sier regjeringen at den er «klar over at den foreslåtte tilnærmingen fundamentalt vil endre måten nakkeslengkrav blir behandlet på, og at eventuelle spørsmål angående klageadgang umiddelbart må gripes fatt i».

Følgende endringer er foreslått:

  • faste erstatningssatser for smerte, lidelse og nedsatt livskvalitet (PSLA – pain, suffering, loss of amenity) for krav i forbindelse med nakkeslengskade som varer i opptil to år
  • et forbud mot å utbetale erstatning for nakkeslengskade uten medisinsk diagnose
  • en økning av grensen i «Small Claims Track» (rettergangsmåten for mindre krav) ved personskade etter trafikkulykke, til GBP 5000.

De nye prosessene krever en nettplattform for kravfasene forut for en rettssak, og krever omfattende brukertesting for å sikre at den er brukervennlig for alle søkere. Det britiske justisdepartementet uttaler at det er «viktigere at disse reformene og innføringen av nettplattformen gjøres på riktig måte enn at det skjer raskt».

Regjeringen fastholder at de foreslåtte reformene griper fatt i spørsmål om de fortsatt høye utgiftene og det store antallet nakkeslengsaker, og at regjeringen går inn for å kontrollere og redusere dem. Reformene «sikrer at reelle skadelidte fortsatt vil motta erstatning som står i forhold til skaden de har lidt, og vil motvirke og begrense ubegrunnede krav».

Nettplattformen forventes å være klar for testing i stor skala i oktober 2019. Vi vil informere om hvordan saken utvikler seg.

 

Anders Grotte

Share This