360˚-insikt i skador och risker

På Van Ameyde är vi engagerade i att förbättra våra kunders skade- och riskresultat genom att sänka skadekostnaderna, förbättra kundupplevelsen och stödja efterlevnad och kontroll. Försäkringsgivare, mäklare, transportoperatörer, riskhanterare och captivebolag drar nytta av våra anpassade lösningar för skade- och riskhantering, som stöds av vår flexibla IT-infrastruktur och vårt internationella nätverk av kontor.

Senaste nyheter

Hur kan vi hjälpa till

SkadehanteringSkadehanteringSkadehantering

RiskhanteringRiskhanteringRiskhantering

Skadereglering och besiktningSkadereglering och besiktningSkadereglering och besiktning

IT-lösningarIT-lösningarIT-lösningar

Arrow

Trusted by the world’s best