ValueChecker

Anders Grotte

Brug af ValueChecker betyder, at dine skadebehandlere hurtigt, objektivt og ensartet kan fastsætte den aktuelle værdi af ethvert produkt, der er tabt eller beskadiget, hvilket medfører øget produktivitet i din kravafdeling, færre omkostninger til krav og bedre kundetilfredshed, takket være hastigheden og gennemsigtigheden i afgørelsen.

Syv grunde til, at din kravafdeling bør bruge ValueChecker:

  • Indhentelse af produktinformation og priser fra alle tilgængelige websteder i realtid sikrer ensartet og objektiv fastsættelse af den aktuelle værdi
  • hurtig identifikation af det pågældende produkt
  • potentialet til at tilbyde yderligere service til forsikringstager ved at give adgang til den online-shop, hvor produktet er tilgængeligt for udskiftning
  • mindsket søgetid ved at levere information om alle produktkategorier i en funktionalitet, hvilket øger produktiviteten hos skadebehandlerne
  • søgefunktion indbygget i kravstyringssystemet for direkte adgang
  • muligheden for enkeltopkaldsfuldførelse – hvilket har en dokumenteret indvirkning på kundetilfredsheden
  • idet produkter bliver markant billigere med tiden, mindskes kravomkostningerne markant ved brug af Value Checker sammenlignet med ved brug af en afskrivningsformel
ValueChecker

ValueChecker demo

ValueChecker presentation & demo

Share This