Robotteknologi i
skadebehandling

Automatisering af gentagende administrative opgaver

Anders Grotte

Robotteknisk procesautomatisering (RPA) eller robotteknologi egner sig perfekt til digital transformering af skadebehandlingsprocessen. Da skadebehandling er det ultimative “sandhedens øjeblik” i forbindelse med forsikringstagere, gør RPA det muligt for skadebehandlere at fokusere fuldt ud på den egentlige skadebehandling i takt med, at gentagne administrative opgaver bliver automatiseret.

RPA involverer softwarerobotter til udførelse af en række gentagne opgaver svarende til deres menneskelige modparter i forskellige stadier af skadebehandlingsprocessen. Softwarerobotter kan scanne, kontrollere, indtaste og behandle store datamængder døgnet rundt. Som følge heraf skaber RPA skadebehandlingskapacitet, da den frigør skadebehandlere fra rutineopgaver som

  • skadeanmeldelse (første underretning om tab – (FNoL) ) – som forklaret i vores animerede video
  • kontrol af finansielle sanktioner og validering af skadebetalinger
  • underretning om afgørelser og lukning af sag

Fordele ved den virtuelle arbejdsstyrke

Robotteknologi gør det muligt for sagsbehandlerne at fokusere på den faktiske skadehåndtering og forsikringstagernes oplevelse. Andre fordele ved indførelse af robotteknologi omfatter:

  • reduktion af fejl og forbedret datakvalitet, da robotter ikke laver fejl, uanset hvor mange opgaver de udfører
  • den virtuelle arbejdsstyrkes evne til at håndtere øget arbejdsmængde i spidsbelastningsperioder
  • fortsat brug af eksisterende systemer, uden kompliceret og dyr implementering og grænseflader

Vores forretningscases viser, at f.eks. 80% af indtaget af skadeanmeldelser inden for privatområdet håndteres af robotter, som opretter skadesagen og tildeler sagen til en skadebehandler. De resterende 20 % afbrydes på baggrund af forretningsreglerne og henvises til manuel oprettelse. Baggrunden for afbrydelse er manglende dækning i henhold til police, ikke komplette data eller potentielt bedrageri.

Robotteknologi muliggør fuldautomatiseret behandling

RPA bruges typisk til fuldautomatiseret behandling (Straight-Through-Processing, STP) af skader med lav værdi og stor hyppighed især inden for privatområder som autoforsikring, rejseforsikring og husstandsforsikringer. På alle stadier af processen er muligheden for manuel indgriben fra en skadebehandler sikret, som det fremgår af denne infografik:

Robotics in STP

Denne proces beskrives mere detaljeret i vores blog “Den digitale livscyklus for skadebehandling“.

Robotteknologi kombineret med andre digitale løsninger som den automatisreede produktvurderingsplatform ValueChecker og vores meget sofistikerede svindelmotor muliggør STP uden at skulle pådrage sig enorme investeringer. Og takket være kundeengagement gennem selvbetjening såvel som afviklingshastigheden kan det påvises, at kundetilfredsheden øges betragteligt.

Takket være dette høje automatiseringsniveau kommer dine forsikringstagere aldrig til at vente uanset antallet af anmeldte skader!

Forklaring på robotteknologi i skadebehandling (på engelsk)

Share This