WLTP leidt tot hogere
CO2-waarde en kosten

Interview met Erik Wijbenga, country manager
van Dragintra Fleet Services Nederland

Leestijd: 7 minuten

Nieuws & Blog Blog WLTP leidt tot hogere CO2-waarde en kosten

WLTP leidt tot hogere CO2-waarde en kosten

Gwenny Nales

Corporate Communicatiemanager bij Van Ameyde

Leestijd:7 minuten
Werkgevers met wagenparken opgelet! Wat zijn de gevolgen van de nieuwe CO2-meting voor uw mvo-beleid, de kosten van uw wagenpark én de bijtelling voor uw werknemers? Noteer 1 september 2018 als kritieke datum. Erik Wijbenga van Dragintra Fleet Services legt uit waarom…

Erik, wat is WLTP en wat is eigenlijk het probleem voor werkgevers en werknemers?

“WLTP staat voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure en is de nieuwe manier van het meten van CO2. Een eerlijkere manier, want WLTP meet de uitstoot in de praktijk. WLTP vervangt de oude testmethode NEDC, waarbij de metingen in een laboratorium, onder de meest gunstige omstandigheden plaatsvinden. Een auto heeft onder WLTP dus altijd een hogere uitstoot dan onder NEDC.

Erik Wijbenga

Nu komt het probleem. Dezelfde auto krijgt dus onder WLTP een hogere emissiewaarde. De auto gaat in werkelijkheid natuurlijk niet meer verbruiken, maar door de meetmethode stijgt de CO2-uitstootwaarde. Dat is om te beginnen een probleem voor het mvo-beleid van organisaties. Een auto, die nu nog binnen een bepaalde norm van het beleid valt, gaat daar straks overheen.

En dan gaat het ook nog eens om heel veel geld. Die CO2-waarde is  in Nederland bepalend voor de hoogte van het BPM-bedrag en daarmee de kostprijs van de auto. Dat is niet alleen een probleem voor de werkgever, maar ook voor de werknemer, die deze hogere kostprijs weer terugvindt in zijn fiscale bijtelling.

De overheid heeft toegezegd dat te verwachten BPM stijging door de overgang van NEDC naar WLTP niet ten koste mag gaan van portemonnee van de consument. Hoe dit precies werkt is helaas nog niet  duidelijk. Gaat de overheid de BPM verlagen? Daar komen we pas op Prinsjesdag 2018 achter. WLTP gaat weliswaar definitief in op 1 januari 2019, maar de overgangsperiode is al begonnen en wordt verplicht per 1 september, dus vóór Prinsjesdag.”

Wat gebeurt er in die overgangsperiode?

“De overgangsperiode is geen meting in de praktijk, zoals onder WLTP, maar een omrekening van de waarde op basis van WLTP methode. We noemen dit NEDC 2.0. Onder het oude NEDC werd een auto in de meest gunstige configuratie – dus zonder trekhaak, zonder brede velgen enzovoort – getest en gemeten. Bij de overgang naar NEDC 2.0 wordt de meest ongunstige configuratie als basis genomen. Het maakt dus niet uit of je in werkelijkheid de gunstiger configuratie hebt. Voor auto’s die vanaf 1 september worden geregistreerd, geldt die veel hogere CO2-waarde onder NEDC 2.0.

De kritische vraag is dan: waar gaat de overheidsbelofte over? De overgang van NEDC 2.0 naar WLTP of van NEDC naar WLTP? En wat gebeurt er met de auto’s die per 1 september 2018 wel volgens NEDC 2.0 worden gewaardeerd?

Rekenvoorbeeld: BPM van 3.000 naar 10.000 euro

Op dit moment zien wij  de gevolgen van NEDC naar NEDC 2.0. Er zijn rekenvoorbeelden waarin wij stijgingen van het BPM-bedrag zien van 3.000 naar 10.000 euro. Dit betekent dat de grootste kostenverhoging al plaatsvindt van NEDC naar NEDC 2.0 metingen en niet naar  WLTP. De vraag is op welke wijze kopers gecompenseerd worden voor juist deze enorme stijging.

Je kunt dus momenteel een auto kopen volgens een bepaalde prijs. Maar als die auto pas na 1 september wordt geregistreerd, krijg je als koper of organisatie met een wagenpark die kostenverhoging erbij. In koop- en leasecontracten staat immers dat verhogingen als gevolg van wetgeving aan de eindklant worden doorberekend. Veel automerken publiceren helaas nog altijd niet de prijs op basis van NEDC 2.0.

Duidelijkheid na Prinsjesdag?

Ik wil wel nog een keer heel duidelijk stellen, dat we pas zekerheid hebben na Prinsjesdag. Pas dan horen we wat de overheid met de BPM doet.”

Je zei al dat nog niets vastligt. Denk je dat werkgevers zich voldoende bewust zijn van de gevolgen?

“In het algemeen niet. Dat is niet zo gek, omdat op dit moment te veel dingen nog niet duidelijk zijn. Toch is het voor werkgevers belangrijk om nu al na te denken over het beleid. Daarom hebben we  eind april een workshop hierover georganiseerd met onze klanten in Nederland.

Wat wil je als werkgever? Als je binnen je huidige CO2-normen wilt blijven, moet je naar kleinere, lichtere auto’s, wat lastig is als je al in het gunstigste segment zit. Er zijn ook gevolgen voor de keuzemogelijkheden qua accessoires. Duurdere, grotere auto’s kun je nog voorzien van een lichtere motor en minder accessoires. Je kunt afzien van die brede velgen en dat schuifkanteldak. Maar als je al laag in de CO2 zat, heb je een serieus probleem.”

Wat is je advies?

Om te beginnen moeten werkgevers opnieuw nadenken over hun auto- en mvo-beleid. Vanuit het oogpunt van arbeidsvoorwaarden is dit niet eenvoudig. Uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek van VMS blijkt dat de zakelijke auto voor werknemers nog altijd heel belangrijk is. Het inzetten van mobiliteitsbudgetten blijkt voornamelijk een wens van werkgevers.

Ik zou als werkgever waar mogelijk in ieder geval pas op de plaats maken voor wat betreft nieuwe auto’s. Als je leasecontracten kunt verlengen, doe dat dan. Pas in ieder geval op met auto’s die na 1 september worden geregistreerd. Moet je toch auto’s vanaf 1 september afnemen, zorg dan dat je weet wat de werkelijke prijs conform NEDC 2.0 wordt.

Quote
Erik Wijbenga

Share This