link
Contra-expertise

In geval van schade, waarbij naast materiële schade ook sprake kan zijn van bedrijfsstagnatie of bedrijfsstilstand kunt u zich laten bijstaan door een eigen deskundige "contra-expert". Op de meeste polissen zijn de kosten van een eigen deskundige, "contra-expert", meeverzekerd.

Benjamins & Benjamins beschikt over professionals met langdurige ervaring op het gebied van schaderegelingen en verzekeringstechnische kennis. Wij waken over de belangen van betrokkenen, waarbij wij deze als partner bijstaan, meedenken en handelen teneinde een optimale schadevaststelling te waarborgen.

Contra-expertises vinden plaats op vele terreinen zoals:
  • Opstallen
  • Inboedels
  • Antiquiteiten
  • Goederen
  • Inventarissen
  • Huurdersbelangen
  • Bedrijfsschaden
Terug naar boven