link
Verzekeringstaxaties

U denkt goed verzekerd te zijn voor het geval u te maken krijgt met een schade. Maar het zou zomaar kunnen dat u een lagere waarde vergoed krijgt dan waarvoor u de verloren gegane inventaris c.q. inboedel kunt vervangen of de beschadigde opstal kunt laten

Het is daarom van groot belang de waarde van uw eigendommen te laten taxeren en vast te laten leggen in een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW. Alleen de combinatie van een juiste verzekeringspolis en een dergelijk taxatierapport kan u een optimale dekking garanderen. De getaxeerde bedragen vormen de maatstaf voor de schadevaststelling en voor de premieberekening. Het geeft u échte zekerheid en u weet van te voren waar u aan toe bent.

Terug naar boven