Buitenlandschade en naleving van Solvency II

De voordelen van het gebruik van één netwerk: volledig inzicht in openstaande verplichtingen en uniforme rapportage

Michael Akerboom

NOG VRAGEN?

Michael Akerboom

Business Development Manager

Helpt uw netwerk van schadecorrespondenten u met de naleving van Solvency II?

In landen waar u een beroep doet op Van Ameyde, is het antwoord ‘ja’. Wij hebben de ontwikkelingen in het kader van Solvency II van meet af aan nauwlettend gevolgd om volledige naleving te kunnen garanderen. Dit is van groot belang, want alle pilaren hebben gevolgen voor de schadebehandeling en rapportage.

Pilaar 1, kwantitatieve eisen

Verzekeraars moeten diepgaand inzicht in hun openstaande verplichtingen hebben ten behoeve van de kapitaaleisen en technische voorzieningen. U moet daarom blindelings kunnen vertrouwen op de juistheid van de door uw schadebehandelaars opgegeven schadereserves.

Pilaar 2, kwalitatieve eisen

Deze pilaar bevat de bepalingen ten aanzien van goed risicobeheer en controle. Aangezien uitbestede processen, zoals schadebehandeling, uw risicobeheer beïnvloeden, moeten ook uw schadebehandelaars voldoen aan deze eisen.

Pilaar 3, rapportage

De rapportage aan de toezichthouder en te publiceren informatie moet aan uitgebreide, strikte eisen voldoen. In combinatie met strakke deadlines is het verzamelen van relevante gegevens van meerdere dienstverleners een enorme klus. Hoogstwaarschijnlijk moet de ontvangen informatie eerst uitgebreid worden opgeschoond.

Schade en Solvency II: de oplossing

Onze geïntegreerde claims management en financiële systemen staan garant voor nauwkeurige rapportage en schadereserves. Ons IT-systeem functioneert op basis van werkstromen, waardoor schadebehandelaars nooit afwijken van de geïmplementeerde schadeprocessen. De processen en beheersinstrumenten worden jaarlijks gecontroleerd ten behoeve van onze ISAE 3402 normering. En bovenal: we bieden u op maat gesneden rapportage die voldoet aan de eisen van Solvency II. U beschikt met één klik over alle relevante gegevens in de juiste indeling.

Wij hebben de problemen die de drie pilaren van Solvency II met zich meebrengen op het gebied van schadebehandeling, voor u opgelost. Daarom nodigen wij u graag uit om Van Ameyde te benoemen voor de behandeling van al uw buitenlandschades. Als u ons wilt laten helpen met het officiële benoemingsproces of als u vragen hebt over de implementatie van Solvency II in het kader van de schadebehandeling, neem dan gerust contact met ons op!

Share This