Fraudebestrijding in schadeprocessen met data-analyse en profilering

Michael Akerboom

NOG VRAGEN?

Michael Akerboom

Business Development Manager

Van Ameyde zet zich in voor de opsporing en bestrijding van fraude ten behoeve van de verzekeringsbranche en risk managers. We sponsoren niet alleen wetenschappelijk onderzoek naar verzekeringsfraude, maar werken ook permanent aan verbetering van onze eigen instrumenten voor technologische fraudebestrijding.

In Europa maakt verzekeringsfraude naar schatting 10% van de schadelast uit. Door fraude succesvol te bestrijden, kunnen verzekeraars dankzij lagere kosten hun concurrentiepositie versterken en hun klanten laten profiteren van lagere premies.

Om signalen van potentiële fraude tijdig op te kunnen vangen, is het van belang de beweegredenen van fraudeurs te kennen. In het door Van Ameyde gesponsorde onderzoek worden aspecten uit de gedragswetenschappen, economische motieven en statistiek gecombineerd. Het doel is gedragsindicatoren te definiëren die mogelijk tot frauduleus gedrag kunnen leiden. Voor wie geïnteresseerd is, geven prof. dr. Roger Laeven en Yuan Yue MSc van de Universiteit van Amsterdam inzicht in een aantal aspecten van hun in 2015 gestarte onderzoek naar verzekeringsfraude op ons blog.

Data-analyse en profiling

Tegelijkertijd pakt Van Ameyde fraude aan met IT-functionaliteit. Dankzij de integratie van een breed scala aan informatiebronnen, van interne en externe databases tot sociale media, telematica en GPS, kunnen data worden geanalyseerd en gebruikt voor profiling, maar ook om steeds geavanceerdere fraude-indicatoren te definiëren.

Intelligente schadebehandeling

Bestaande profielen worden aangevuld en verder verfijnd met gegevens van schademeldingen. ECHO, het claimsmanagement-systeem van Van Ameyde, stelt op basis van het profiel en de schademelding automatisch vragen die op uw klant zijn afgestemd en verstuurt verzoeken om aanvullende informatie. Het vervolgproces kan uiteenlopen van directe afhandeling – Straight Through Processing – tot het inschakelen van een schade-expert. Dat laatste kan het gevolg zijn van gesignaleerde uitzonderingen, of bijvoorbeeld de complexiteit van de claim. Uiteraard bepaalt u als onze klant in welke mate uw schadeprocessen automatisch verlopen.

Door de uitkomsten van fundamenteel onderzoek, data-analyse en profiling te combineren, wordt de fraude-engine van Van Ameyde voortdurend verder verfijnd, waardoor de noodzaak van handmatige controle in de loop der tijd kleiner wordt. Van Ameyde streeft naar het verlagen van de schadelast van haar klanten en daarbij speelt fraudepreventie een belangrijke rol.

Wilt u weten hoe de claimsmanagement- en IT-oplossingen van Van Ameyde kunnen bijdragen aan de verlaging van uw schadelast? Neem dan gerust contact met ons op!

Share This