Taksering og inspeksjon

Tilpassede tjenester for markedet for eiendoms- og ulykkesforsikring

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameyde tilbyr takserings- og inspeksjonstjenester for eiendoms- og ulykkesforsikring innen komplekse ervervstap, bl.a.:

 • Erstatningansvar (inkludert yrkesansvar, produktansvar og arbeidsgiveransvar)
 • Personskader (inkludert skader som opptrer sent, f.eks. 6-verdig krom)
 • Alle byggerisikoer (construction all risks – CAR)
 • Forretningsavbrudd (BI)
 • Fabrikk og maskineri
 • Maritim transport
 • Skrog og maskiner

Avhengig av typen tap består våre tilpassede prosjektteam av kombinerte ressurser fra våre høyt spesialiserte avdelinger. Dette garanterer den riktige blandingen av kompetanse og erfaring for forsikringskravet og kundens behov. Medvirkende avdelinger for komplekse tap:

 • Van Ameyde Benelux Special Lines (erstatningsansvar, forretningsavbrudd og personskade)
 • Woodgate & Clark (komplekse forsikringskrav angående tap og erverv innen eiendoms- og ulykkesforsikring)
 • Arntz | van Helden (bygg, fabrikk og maskiner)
 • Krogius (transport, skrog og maskiner)
 • Van Ameyde Marine (transport, skrog og maskiner)

Share This