Skadebehandling

Garantere compliance, kundetilfredshet og kostnadsreduksjon

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameyde sine komplette løsninger for skadebehandling hjelper forsikringsselskaper med å redusere skadekostnadene, forbedre servicen til kundene (forsikringstakerne) og etterfølge nasjonale og internasjonale bestemmelser. Enten du vil sette ut deler av din portefølje eller overlate dem til din skadebehandlingsavdeling, kommer du og dine kunder til å dra full nytte av Van Ameydes infrastruktur.

Våre løsninger omfatter følgende:

 

Skadebehandling
all skadebehandling innen eiendom- og ulykkesforsikring samlet på ett sted

I årenes løp har Van Ameyde utvidet sitt europeiske nettverk for å ta hånd om sine kunders erstatningskrav fra tredjeparter i forbindelse med ansvarsforsikring for motorkjøretøyer i henhold til bestemmelsene om grønt kort og EUs direktiv om ansvarsforsikring for motorvogn (2009/103/EF). I dag tilbyr dette nettverket alt av tjenester for behandling av forsikringskrav innen eiendom og ulykke og sikrer:

 • Ett enkelt kontaktpunkt for alle dine forsikringssaker i hele Europa
 • en enhetlig og tilpasset rapportering, som støtter Solvens II-compliance
 • Et fullt sortiment av tjenester for håndtering av forsikringssaker og taksering innen alle forsikringsgrener utenom livsforsikring
 • Reduserte skadekostnader som følge av effektivitetsøkning og forebygging av svindel
 • Forbedret tilfredshet blant kundene (forsikringstakere) takket være vår profesjonelle og kundeorienterte tilnærming og raske oppgjørstid
 • Uovertruffen transparens, prosess og kvalitetskontroll gjennom upartisk overvåking av nøkkeltall og ISAE 3402-compliance
Gjentatt skadebehandling
evaluering av erstatningsreserver, begrensning av erstatningsansvar og Solvens II-compliance

Takket være Van Ameydes internasjonale nettverk, IT-infrastruktur og omfattende erfaring med prosjekter for gjentatt skadebehandling har vi muligheter til å tilby skreddersydde backoffice- og frontoffice-løsninger som er helt tilpasset dine behov. Våre tjenester for runoff-support inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Akselerert skadebehandling for å begrense erstatningsansvar
 • Tilpasset forvaltningsinformasjon og finansiell rapportering som støtte for Solvens II-compliance
 • Tilpasset portal for tapsmelding og rapportering
 • Gjennomgang av porteføljer
 • Vurdering av forsikringskravreserver
 • Datamigrering
 • Overføring av medarbeidere (iht. gjeldende lovgivning om ansettelsesbeskyttelse)
Outsourcing av forretningsprosesser (BPO)
overføring av medarbeidere, sertifisert prosesskontroll og IT-sikkerhet

Et stadig økende antall forsikringsselskaper og meglere velger outsourcing ved å overføre sine skadebehandlingsavdelinger til Van Ameyde, under full respekt for lovgivningen om ansettelsesbeskyttelse. BPO gir dem mulighet til å fokusere på forsikringstegning og markedsføring, samtidig som de drar nytte av reduserte skadebehandlingskostnader, økt kundetilfredshet (blant forsikringstakerne), compliance med gjeldende lovgivning samt sikring av ansettelsene og jobbtilfredshet.

Sertifisert prosesskontroll og IT-sikkerhet
Transparens og prosesskontroll er av avgjørende betydning ved outsourcing av vitale forretningsprosesser som f.eks. skadebehandling. Dessuten er IT-sikkerhet et stadig viktigere spørsmål.

Når det gjelder prosesskontroll og IT-sikkerhet, er Van Ameyde en standard på skadebehandlingsmarkedet. Systemene utviklet av Van Ameydes interne IT-tjenestefirma (Zero)70 støtter ISAE 3402-compliance. ISAE 3402 er den internasjonalt anerkjente forsikringsstandarden for prosesskontroll i forbindelse med outsourcing. For øvrig er (Zero)70s system for informasjonssystemstyring sertifisert iht. ISO 27001:2013.

Utleie av skadebehandlere og outsourcing av skadeoppgjør
fleksible skadebehandlingsløsninger for et tidsbegrenset behov

Fravær eller økt arbeidsmengde: alle skadeavdelinger opplever uforutsette bemanningsutfordringer. Da rask skadebehandling er nøkkelen til god kundeservice, må du kunne være sikker på å få øyeblikkelig hjelp når du trenger bistand i din avdeling. Takket være vår store pool av erfarne skadebehandlere, og våre solide IT-løsninger, kan vi raskt møte dine behov og tilby:

 • Leie av dyktige skadebehandlere i kortere eller lengre perioder, som er valgt ut basert på personlige egenskaper og kompetansenivå.
 • Midlertidig outsourcing av skadeoppgjør i perioder med høyt skadevolum, dvs. behandling av skadesaker i deres online-systemer fra våre lokaler ved bruk av en solid og sikker internettlinje.

Utleie av skadebehandlere

ValueChecker

ValueChecker presentation

ValueChecker presentation (in English)
Run-off claims management

A European view of run-off claims

With Solvency II firmly in place the need to reduce claims reserves is now greater than ever.

Share This