Skadebehandling

Sikring af efterlevelse, kundetilfredshed og omkostningsreduktion

Anders Grotte

Spørgsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameydes omfattende kravstyringsløsninger hjælper forsikringsselskaber med at beskære skadesugifterne, forbedre kundeservicen (forsikringstager) og efterleve lokale og internationale love. Uanset om du ønsker at outsource dele af din portefølje eller overføre din skadeafdeling, vil du og dine kunder få fuldt udbytte af Van Ameydes infrastruktur.

Vores løsninger omfatter:

Skadebehandling I alle brancher
fra motorskader, ansvarsskader til rejse og indboskader

Igennem årene har Van Ameyde udvidet sit europæiske netværk for at kunne varetage kundernes motoransvarsskader i henhold til de gældende regler under hhv. grønkortsystemet og det kodificerede motorkøretøjsdirektiv 2009/103/EF. I dag tilbyder dette uovertrufne netværk det fulde omfang af one-stop-shop kravstyringstjenester inden for Kasko- & ansvar, hvilket giver og sikrer:

 • et enkelt kontaktsted for alle dine skadekrav i hele Europa
 • ensartet, tilpasset rapportering, som understøtter Solvens II-efterlevelse
 • fuldt omfang af kravstyring og takseringstjenester på alle skadeforsikringsområder
 • påviseligt mindskede kravomkostninger som følge af effektivitetsgevinster og forebyggelse af svindel
 • forbedret kundetilfredshed (forsikringstager) takket være vores professionelle og kundeorienterede tilgang og sagsbehandlingstid
 • uovertruffen gennemsigtighed, proces- og kvalitetsstyring via objektiv KPI-overvågning efterlevelse af og ISAE 3402

Produktlinjer vi også behandler:

 • utlandsskader Grønt kort og Motorkøretøjsdirektivet
 • ulykkeskader
 • tandskader
 • rejseskader
 • indbo
 • kæledyr, hester og hundansvar
Afløbsskadestyring (Run-Off)
vurdering af kraveserver, mindskelse af hæftelse og Solvens II-efterlevelse

Takket være Van Ameydes internationale kontornetværk, IT-infrastruktur og brede erfaring i styring af afløbsskadestyringsprojekter er vi i stand til at tilbyde individuelt tilpassede for- og bagkontorløsninger, der er tilpasset helt efter dine behov. Vores afløbs-supporttjenester omfatter, men er ikke begrænset til:

 • accelereret kravstyring for at begrænse ansvarshæftelsen
 • individuel administrationsinformations- og økonomisk rapportering, der understøtter efterlevelse af Solvens II
 • individuelt tilpasset portal til meddelelse om tab og rapportering
 • due diligence af porteføljer
 • vurdering af kravreserver
 • datamigration
 • overførsel af personale (i henhold til gældende beskyttelse af arbejdsmarkedslovning)
Forretningsproces-outsourcing (BPO)
overførsel af personale, certificeret processtyring og IT-sikkerhed

Et stadigt voksende antal forsikringsselskaber og mæglere vælger outsourcing ved at overføre deres skadeafdelinger til Van Ameyde, der på behørig vis overholder gældende beskyttelse af arbejdsmarkedslovgivningen. BPO gør det muligt at fokusere på forsikringstegning og markedsføring, mens man drager fordel af mindskede kravomkostninger, øget kundetilfredshed (forsikringstager), efterlevelse af lovgivning og sikret beskæftigelse og jobtilfredshed.

Certificeret processtyring og IT-sikkerhed
Gennemsigtighed og processtyring er nøgleemner ved outsourcing af vitale forretningsprocesser, herunder kravstyring. Dertil kommer, at IT-sikkerhed er en stigende bekymring.

Når det gælder processtyring og IT-sikkerhed, er Van Ameyde benchmark for kravmarkedet. De systemer, der er udviklet af Van Ameydes interne IT-selskab (Zero)70 understøtter efterlevelse af ISAE 3402. ISAE 3402 er den internationalt anerkendte forsikringsstandard for processtyring i forbindelse med outsourcing. Derudover er (Zero)70’s informationssikkerhedsstyringssystem certificeret efter ISO 27001:2013.

Midlertidig bemanding og overflow
kapacitetsløsninger med erfarne skadebehandlere med kort varsel

Fravær blandt personale eller toppe i din arbejdsbyrde: bemandingsproblemer melder sig typisk ikke af sig selv. Idet kravstyring er vigtig for at levere enestående kundeservice, skal du kunne forlade dig på hurtig service, når du står over for mangel på personale. Takket være vores store pulje af erfarne skadebehandlere og fleksible IT-løsninger kan vi efterleve dine krav uden forsinkelse, idet vi tilbyder:

 • midlertidigt udlån af professionelle medarbejdere, der er valgt på baggrund af personlighed og evner i overensstemmelse med den krævede profil for et perfekt kulturelt og professionelt match
 • Kravløsninger ved overflow, dvs. håndtering af krav i dine onlinesystemer fra vores lokationer ved hjælp af stærkt sikret internetværk
ValueChecker

ValueChecker presentation

ValueChecker presentation (in English)
Run-off claims management

A European view of run-off claims

With Solvency II firmly in place the need to reduce claims reserves is now greater than ever.

Share This