Risikostyring

360˚ innsikt i risikoer

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Skadebehandlingsprosesser fører nødvendigvis til mange informasjonsflyter og fragmenterte – eller til og med ufullstendige – data som er vanskelige å behandle når det gjelder presisjon og konsekvens. Mangelen på overblikk vanskeliggjør compliance og risikostyring, for ikke å snakke om kostnadskontrollen. Van Ameyde tilbyr den optimale løsningen til risikobehandlere, transportoperatører, captive-selskaper og meglere: En enhetlig og transeuropeisk plattform for hendelseshåndtering og én enkelt tjenesteleverandør, som sikrer:

  • Komplett kontroll over dine skadekravprosesser og informasjonsflyter, takket være vårt tilpassede Incident Management System
  • En stor reduksjon i kostnadene takket være en høy andel utbedrede (uforsikrede) skader, svindelbekjempelse og effektivitetsgevinster
  • En europeisk infrastruktur for skadebehandling, taksering og risikovurdering
  • Online-håndtering av informasjon i sanntid og dataanalyse, som legger grunnen for risikostyringsbeslutninger
  • Compliance med lover og forskrifter
  • Full integrering med dine risikostyringssystemer

Share This