Risikostyring

360˚ indsigt i risici

Anders Grotte

Spørgsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Kravprocesser resulterer uvægerligt i mange informationsstrømme og fragmenterede – eller endog ufuldstændige – data, der er vanskelige at administrere hvad angår akkuratesse og ensartethed. Manglende oversigt vanskeliggør efterlevelse og risikostyring, for slet ikke at nævne omkostningsstyring. Van Ameyde tilbyder risikochefer, flådeoperatører, koncerninterne og mæglere den optimale løsning: en samlet paneuropæisk skadestyringsplatform og en enkelt tjenesteudbyder, hvilket sikrer:

  • fuld styring over dine kravprocesser og informationsstrømme, takket være vores individuelt tilpassede Skadestyringssystem
  • en markant nedbringelse af omkostningerne, takket være den høje succesrate af (uforsikret) tabsinddrivelse, forebyggelse af svindel og effektiviseringsgevinster
  • en Europæisk infrastruktur for kravstyring, taksering og risikovurderingstjenester
  • online administrationsinformation og dataanalyse i realtid giver grundlaget for risikostyring af beslutningstagningen
  • efterlevelse af lovregler
  • fuld integration med dine risikostyringssystemer

Van Ameyde is a proud sponsor of AIRMIC Marketplace

Share This