Riskhantering

360˚ insikt i risker

Anders Grotte

Frågor?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Skadehanteringsprocesser leder ofrånkomligen till många informationsflöden och fragmenterade – eller till och med ofullständiga – data som är svårhanterliga när det gäller riktighet och konsekvens. Avsaknaden av överblick försvårar efterlevnad och riskhantering, för att inte tala om kostnadskontrollen. Van Ameyde erbjuder riskhanterare, transportoperatörer, captivebolag och mäklare den optimala lösningen: en enhetlig och transeuropeisk plattform för incidenthantering och en enda tjänsteleverantör, vilket säkerställer:

  • fullständig kontroll över skadehanteringsprocesser och informationsflöden, tack vare vårt anpassade incidenthanteringssystem
  • en betydande kostnadssänkning tack vare en hög andel återvunna (oförsäkrade) förluster, bedrägeribekämpning och effektivitetsvinster
  • en europeisk infrastruktur för skadehantering, skadereglering och riskbedömning
  • online-hantering av information i realtid och dataanalys, som lägger grunden för riskhanteringsbeslut
  • regelefterlevnad
  • full integration med era riskhanteringssystem

Share This