IT-lösningar

Förbättrar effektiviteten och kundengagemanget i skadehanteringsprocesser

Anders Grotte

Frågor?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameydes interna IT-företag (Zero)70 utvecklar funktioner för att förbättra effektiviteten i skadehanteringsprocesser och öka kundengagemanget genom att använda den senaste tekniken. Tack vare (Zero)70 är Van Ameyde riktmärket när det gäller processtyrning, IT-säkerhet och dataskydd. (Zero)70 är den enda IT-leverantören inom skadehanteringssektorn som har ISO-certifierat sitt IT-säkerhetshanteringssystem.

Alla IT-system och funktioner kan helt anpassas till era behov och er företagsidentitet. För ett smakprov på vårt utbud av funktioner, ta en titt på:

ValueChecker
objektiv och kostnadseffektiv skadereglering

Genom att använda ValueChecker kan era skadereglerare snabbt, objektivt och enhetligt fastställa en förlorad eller skadad produkts nuvärde, vilket leder till ökad produktivitet i er skaderegleringsavdelning, sänkta skadekostnader och nöjdare kunder tack vare snabb och transparent skadereglering.

Sju anledningar för skaderegleringsavdelningen att använda ValueChecker:

 • insamling av produktinformation och priser från alla tillgängliga webbplatser säkerställer att nuvärdet fastställs enhetligt och objektivt
 • snabb identifiering av den berörda produkten
 • möjlighet att erbjuda försäkringstagaren extra service genom att tillhandahålla webbadressen till en nätbutik där en ersättningsprodukt kan anskaffas
 • minskad söktid genom att tillhandahålla information om alla produktkategorier i en och samma funktion, vilket ökar skadereglerarnas produktivitet
 • sökfunktioner är integrerade i skadehanteringssystemet för direkt åtkomst
 • möjlighet att avsluta handläggningen efter ett enda samtal – vilket har bevisad effekt på kundnöjdheten
 • eftersom produkter blir drastiskt billigare över tiden, har skadekostnaderna minskat dramatiskt med hjälp av ValueChecker jämfört med användning av värdeminskningsformler
CheckMate
planering, ruttoptimering och rapportering på nätet för reglering av sakskador

CheckMate förbättrar påtagligt effektiviteten genom att allokera fältjusterare, vilket sparar på kostnaderna, samtidigt som kundupplevelsen förbättras drastiskt eftersom det är så lätt att använda och uppdateras kontinuerligt. Hur fungerar CheckMate? Följande video förklarar allt!

Funktionen har bland annat följande fördelar:

 • automatisering av administrativa processer som inte bidrar till kundupplevelsen (förbättrar produktiviteten)
 • automatisk optimering av skadereglerarnas rutter (ökad effektivitet)
 • push-meddelanden till försäkringstagare, med personligt anpassade mötesuppdateringar upp till 30 minuter före mötet – ger också möjlighet att informera om eventuella förseningar
 • uppfyllande av kundens förväntningar i linje med den efterfrågestyrda och uppkopplade värld vi lever i
  • möjlighet att boka möten på nätet, utanför kontorstid (utan att behöva ringa telefonsamtal under kontorstid)
  • möjlighet att bestämma datum och tider som passar dem
  • inte nödvändigt att stanna hemma i flera timmar i väntan på att skaderegleraren ska dyka upp
 • rapportering på nätet med hjälp av fördefinierade mallar beroende på ärendets komplexitet (rätt format för rätt typ av ersättningskrav)
Incident Management System
första skadeanmälan (FNOL), triage och återvinning av (oförsäkrade) förluster

Alltifrån den första skadeanmälan var som helst i Europa och triage till återvinning av oförsäkrade skador: IMS erbjuder 360 graders inblick i alla skaderelaterade processer och informationsflöden på en enhetlig plattform, vilket påtagligt minskar kostnaderna tack vare effektivitetsvinster och förebyggande av bedrägerier. IMS erbjuder:

 • en anpassad och internationell plattform för den första skadeanmälan – som är tillgänglig via portaler
 • triage
  • validering av försäkringstäckning
  • dirigering av incidenten till skadereglerare och leverantörer för skadehantering och reparation
  • återvinning av förlust från skadeståndsansvarig tredje part – som utlöses av mottagandet av den första anmälan
 • bedrägerikontroll
 • full integrering med kundens system (exempelvis administration av försäkringsavtal eller flott-/riskhanteringsplattformar)
 • handläggningsinformation i realtid på nätet ger fullständig inblick i alla processer och informationsflöden
 • dataanalys förbättrar riskanalysen och riskhanteringsbeslut
ValueChecker

ValueChecker presentation

ValueChecker presentation (in English)

Share This