Besiktning och komplexa skador

Anpassade tjänster för sakförsäkringsmarknaden

Anders Grotte

Frågor?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameyde erbjuder skadereglerings- och besiktningstjänster för sakförsäkringsmarknaden och hanterar komplexa och ekonomiska skador, inklusive:

 • skadeståndsansvar (inklusive yrkesansvar, produktansvar och arbetsgivaransvar)
 • personskador
 • CAR (construction all risks)
 • verksamhetsavbrott (BI)
 • anläggning och maskiner
 • fartygslast
 • skrov och maskiner

Beroende på typen av skada består våra anpassade projektteam av kombinerade resurser från våra högt specialiserade divisioner, vilket säkerställer rätt mix av kompetens och erfarenhet för skadan och kundens krav. Medverkande divisioner för komplexa skador:

 • Krogius (last, skrov och maskiner)
 • Van Ameyde Marine (last, skrov och maskiner)
 • Van Ameyde Benelux Special Lines (skadeståndsansvar, verksamhetsavbrott och personskada)
 • Woodgate & Clark (komplexa sakförsäkringsskador och ekonomiska skador)
 • Arntz | van Helden (CAR, anläggning och maskiner)

Share This