Implementering av robotar vid
hantering av skadereglering

Automatisering av repetitiva administrativa uppgifter

Anders Grotte

Robotstyrd processautomation (RPA), eller robotics, passar perfekt för att digitalisera skaderegleringen. Med tanke på att hanteringen av skador verkligen utgör ”sanningens ögonblick” vad gäller försäkringstagarens engagemang gör RPA det möjligt för skadereglerare att fullt ut fokusera på den faktiska hanteringen av skaderegleringen, eftersom repetitiva administrativa uppgifter automatiseras.

RPA involverar mjukvarurobotar som utför olika repetitiva uppgifter som liknar deras mänskliga motsvarigheter i olika stadier av skaderegleringen. Mjukvarurobotarna skannar, kontrollerar, matar in och bearbetar stora mängder data dygnet runt. Som ett resultat skapar RPA kapacitet för annan värdeskapning, eftersom den frigör skadereglerare från rutinuppgifter som:

  • Godkännande av skadeanspråk (FNoL) – enligt förklaringen i vår video.
  • Ekonomiska sanktionskontroller och validering av utbetalningar av skadeanspråk.
  • Meddelande om ersättningar och avslutning av ärende.

Fördelar med en virtuell arbetskraft

Robottekniken gör att skadereglerare kan fokusera på den faktiska hanteringen av skador och försäkringstagarnas upplevelse. Andra fördelar med robottekniken är:

  • Färre antal fel och förbättrad datakvalitet, eftersom robotarna inte begår några fel oavsett hur många uppgifter de utför.
  • Den virtuella arbetsstyrkans skalbarhet för att kunna hantera ett ökat antal godkända anspråk under perioder av toppar.
  • Fortsatt användning av befintliga system, utan komplicerade och dyra implementeringar och gränssnitt.

Våra fallstudier visar att 80 procent av alla anmälda skador kan registreras av en robot och återstående 20 procent avslås baserat på affärsreglerna och hänvisas tillbaka till manuellt godkännande. En skada som inte omfattas av policyn, ofullständiga uppgifter eller eventuella bedrägerier utgör orsaker till avslag.

Robotteknik underlättar Straight-Through Processing (STP)

RPA används normalt för Straight-Through Processing för skador med lågt värde och hög frekvens, särskilt inom privat skadeförsäkring för skador inom motor, resor och hemförsäkring. I varje skede av processen har potentialen för manuell ingripande av en skadereglerare säkrats, vilket visas i den här informationsgrafiken:

Robotics in STP

Den här processen beskrivs närmare i vårt blogginlägg Den digitala livscykeln för hantering av skadeanspråk.

Robotteknik, i kombination med andra digitala lösningar som den automatiska produktvärderingsplattformen ValueChecker och vår mycket sofistikerade bedrägerimotor, underlättar STP utan något behov av stora investeringar. Tack vare kundengagemang genom självbetjäning och en snabb process för att få sin ersättning ökar onekligen resultaten för kundnöjdhet.

Tack vare den här höga nivån av automatisering behöver försäkringstagarna aldrig vänta, oavsett hur många skador som anmäls.

Robotics in claims management explained (På engelska)

Share This