Robotics i
skadebehandlingen

Automatisering av repetitive administrative oppgaver

Anders Grotte

Robotisert prosessautomatisering (RPA), eller robotics, er perfekt eget for digitalisering av skadebehandlingsprosesser. Gitt at skadebehandlingen er det som avgjør hvorvidt en forsikringstaker er fornøyd eller ikke, gjør RPA det mulig for skadebehandlere å fullt ut fokusere på den faktiske skadebehandlingen, da de repetitive administrative oppgavene blir automatisert.

Innenfor RPA utfører programvareroboter en rekke repetitive oppgaver som ellers ville ha blitt utført manuelt av skadebehandlere. Programvareroboter skanner, kontrollerer, registrerer og behandler store datamengder hele døgnet, på denne måten frigjør RPA  skadebehandlerne fra rutinemessige arbeidsoppgaver som:

  • mottak av nye skader (First Notification of Loss – (FNoL) som vist i informasjonsvideoen vår
  • økonomisk sanksjonskontroll  og validering av erstatningsutbetalinger
  • varsel om oppgjør og avslutting av sak

Fordeler ved virtuell arbeidskraft

Robotics gjør det mulig for skadebehandlerne å fokusere på den faktiske saksbehandlingen, og på kundens opplevelse. Andre fordeler ved bruk av robotics inkluderer:

  • færre feil og forbedret datakvalitet da roboter ikke kan gjøre feil, uavhengig av hvor mange oppgaver de utfører
  • muligheten for å styre og tilpasse den virtuelle arbeidskraften til å ta hånd om økning i antallet innmeldte skader i ekstra travle perioder
  • programvarerobotene jobber i de systemene dere har fra før, uten kompliserte og kostbare implementeringer og brukergrensesnitt

Våre forretningscaser viser at f.eks. 80 % av skademeldinger fra privatpersoner håndteres av roboter. Dette fører til oppretting av skadesaker som så sendes videre til skadebehandlerne. De gjenværende 20 % sakene avbrytes basert på systemregler, og sendes tilbake for manuell håndtering. Årsaker til at automatiserte prosesser avbrytes er bl.a. skader som ikke dekkes av forsikringspolisen, ufullstendige data og mulig svindel.

Robotics forenkler Straight-Through Processing (STP)

RPA benyttes vanligvis til Straight-Through Processing ved frekvensskader av lavere verdi, , spesielt i forbindelse med privatforsikringer, som bil -, reise-  og innboforsikringer. I alle stadier av prosessen er potensiale for manuell inngripen av en skadebehandler sikret, som vist i denne infografikken:

Robotics in STP

Denne prosessen beskrives grundigere i blogginnlegget “Skadebehandlingens digitale livssyklus“.

Robotics, i kombinasjon med våre andre digitale løsninger som den automatiserte produktvalideringsplattformen ValueChecker og vår svært sofistikerte svindelmotor, avslater STP uten at det blir nødvendig med store investeringer. Dessuten øker kundetilfredsheten betydelig, takket være selvbetjeningsløsninger, og et hurtig oppgjør.

Takket være dette høye automatiseringsnivået behøver forsikringstakerne aldri å vente unødvendig lenge, uavhengig av hvor mange skader som kommer inn!

Robotics in claims management explained (på engelsk)

Share This