Revisio: auditing & consultancy

Inzicht en overzicht

Revisio is de auditunit van Van Ameyde, de Europese marktleider op het gebied van claimsmanagement, IT-oplossingen voor schadeprocessen en riskmanagementoplossingen. Dankzij onze kennis van door heel Europa gehanteerde (schade)processen zijn wij dé expert voor het beoordelen en verbeteren daarvan. Onze opdrachtgevers zijn (her)verzekeraars, captives, makelaars, volmachten, wagenparkbeheerders en riskmanagers.

Waarom een audit? Een onafhankelijke audit ondersteunt keurmerkverplichtingen en compliance, maar ook simpelweg het verbeteren van de kwaliteit van processen en financiële verantwoording. Ook krijgt u inzicht in de mate waarin contractuele afspraken met uw leveranciers of gevolmachtigden worden nagekomen.

Audits van schadebehandeling, acceptatie, volmachten en uitbestede processen of diensten

Audit- en consultancy-activiteiten betreffen onder andere:

  • audits van open en gesloten claims, evenals (delen van) portefeuilles en schadeprocessen
  • second opinion op (complexe) dossiers
  • beoordeling van en controle op de naleving van de bestaande richtlijnen en risicobeheersmaatregelen
  • overige operationele en procedurele audits en consultancy
  • het identificeren van verbeteringen en ontwikkelmogelijkheden

Op het gebied van de beoordeling van aansprakelijkheidsschaden, waaronder beroepsaansprakelijkheid, letselschade (incl. beroepsziekte) en aansprakelijkheid in de bouw, constructie en infrastructuur, werken wij nauw samen met onze collega’s van de afdeling Special Lines van Van Ameyde Benelux.

Revisio

Revisio

Audits en consultancy voor de schademarkt: inzicht en overzicht.

Share This