Klachtenprocedure

Klantenservice

Het doel van onze klachtenprocedure

Van Ameyde stelt zich ten doel haar opdrachtgevers en hun eindgebruikers een betrouwbare en consistente service te bieden. Toch kan het voorkomen dat een klant of een eindgebruiker ontevreden is over de service. Met behulp van deze klachtenprocedure behandelen wij alle gemelde klachten effectief en transparant.

Van Ameyde wil partijen met een klacht duidelijk informeren hoe een klacht kan worden ingediend.

Ons doel is:

  • maatregelen te nemen waarmee de klacht wordt opgelost en, indien van toepassing, herhaling te voorkomen;
  • het vertrouwen tussen onze opdrachtgever en alle andere relaties te behouden;
  • informatie uit de klacht gebruiken voor interne verbeteringen.

Wat is een klacht?

Wij definiëren een klacht als volgt: “Elke mondelinge of schriftelijke uiting van ontevredenheid van betrokken partijen over de dienstverlening van Van Ameyde.”

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • u kunt contact opnemen met Van Ameyde Nederland, E klachten@vanameyde.com of per post Postbus 3038, 2280 GA Rijswijk;
  • wij verzoeken u vriendelijk uw klacht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven;
  • indien hierover beschikt, dan ontvangen wij uw klacht graag onder vermelding van ons referentienummer.

De behandeling van uw klacht

Van Ameyde probeert uw klacht voor het einde van de volgende werkdag op te lossen, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. Als dit niet mogelijk is, dan zal Van Ameyde de ontvangst van klacht binnen twee werkdagen bevestigen. Wij geven in deze ontvangstbevestiging ook aan welke eventuele aanvullende informatie wij nodig hebben en binnen welke termijn wij verwachten de klacht af te kunnen handelen.

De afwikkeling van een klacht

Nadat wij uw klacht hebben onderzocht, gaan we met u in gesprek over onze bevindingen en de voorgestelde oplossing. Als u desondanks niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht dan informeert Van Ameyde u over de wegen en rechtsmiddelen die voor u openstaan.

Share This