Våra aktieägare

Anders Grotte

Van Ameyde International bv är ett helägt dotterbolag till RWTÜV GmbH i Essen, Tyskland. RWTÜV är ett förvaltnings- och finansholdingbolag med dotterbolag som är verksamma inom högteknologiska besiktnings- och konsulttjänster. Bolaget är en erkänd referenspunkt för hög kvalitet – en egenskap som även kännetecknar alla dess dotterbolag.

För mer information, besök RWTÜV’s webbplats.

Share This