Våre aksjonærer

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameyde International bv er en heleid filial av RWTÜV GmbH i Essen, Tyskland. RWTÜV er et holdingselskap innen forvaltning og finans, med filialer innen høyteknologiske inspeksjons- og konsulenttjenester, og er et anerkjent referansepunkt for høy kvalitet – en egenskap som også kjennetegner alle dets filialer. Ameydes

For detaljerte opplysninger, vennligst besøk RWTÜVs nettside.

Share This