Bedriftsstyring

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameyde er sterkt engasjert i sunn bedriftsstyring og har innført en meget aktsom strategi for dette. Vårt mål er å beholde våre kunders, aksjonærer og andre interessenters tillit.

For å ta vare på vår bedriftskultur som er preget av innovasjon, profesjonalisme, åpenhet og kvalitet i hele konsernet eies Van Ameydes driftsselskaper i sin helhet av holdingen Van Ameyde International bv i Rijswijk, Nederland, hvilket gir enhetlighet og kontroll i hele vårt europeiske nettverk.

Alle våre medarbeidere gjennomgår en formell og strukturert innføring og opplæring. I de regelmessige medarbeiderevalueringene inngår opplærings- og utviklingsplaner som skreddersys etter de enkeltes behov.

Vi har robuste protokoller for driftskontinuitet som dokumenteres til fulle, testes og revideres regelmessig. Komplette sikkerhetskopieringssystemer garanterer kontinuiteten om et av våre kontorer skulle rammes av en ulykkeshendelse.

Vi garanterer etterlevelse av alle nasjonale lovbestemmelser i hele Europa, og har et team som overvåker alle endringer som kan påvirke leveranse av tjenester til våre kunder. Vi gjennomfører en uavhengig årlig konsernrevisjon for å sikre at bedriftsstyringen følger et høyt nivå.

Kunder, aksjonærer og andre interessenter drar nytte av vår risikovillige kultur, som støttes av egnet ansvarsforsikring for konsernet.

Van Ameyde International bv selv er en heleid filial av RWTÜV GmbH i Essen, Tyskland. RWTÜV er et holdingselskap innen forvaltning og finans, med filialer innen høyteknologiske inspeksjons- og konsulenttjenester, og er et anerkjent referansepunkt for høy kvalitet – en egenskap som også kjennetegner alle dets filialer.

Vi er stolte over å være uavhengige av aksjeintereresser på finanstjenestemarkedet.

Share This