Klageprocedure

Reklamationsafdelingen

Formålet

Van Ameyde Group stræber mod at forsyne dets kunder og deres slutbrugere med en til enhver tid pålidelig og ensartet service. Er en kunde eller en slutbruger alligevel utilfreds med servicen, sikrer denne klageprocedure, at alle rapporterede klager håndteres effektivt, og at problemerne løses på en gennemskuelig måde og inden for en acceptabel tidsramme.

Det er afgørende, at Van Ameyde giver alle potentielle klagere klar og præcis vejledning i, hvordan man fremsætter en klage.

Vores mål er at:

  • opretholde kundernes og slutbrugernes tillid;
  • at foretage korrigerende handlinger, hvor det er relevant, for at undgå gentagelser;
  • at opbevare en komplet og præcis uafhængig fortegnelse over alle klager til revision og gennemgang.

Hvad er en klage?

Vi definerer en klage som: “Ethvert udtryk om utilfredshed, hvad enten det er talt eller skrevet, og uanset om det er berettiget eller ej, fra eller på vegne af en kvalificeret klager om Van Ameydes levering af eller manglende levering af en service”.

Sådan fremsætter du en klage

  • Du kan kontakte din lokale Van Ameyde-repræsentant.
  • Giv os venligst de fulde oplysninger om din klage.
  • Hvis det er muligt, så giv os vores referencenummer og ved brug af kontaktformularen, så giv os lokaliteten på det Van Ameyde-kontor, der behandler dit krav.

Afslutte en klage og/eller foreslå en løsning

Van Ameyde vil forsøge at tage stilling til klagen ved afslutningen af den næste arbejdsdag. Hvis det ikke er muligt, vil Van Ameyde kvittere for klagen inden for to arbejdsdage og angive enten:

hvilke yderligere informationer der kræves for at færdigbehandle klagen, eller
oplyse en rimelig tidsramme inden for hvilken klagen kan behandles.

Afslutning af klagen

Efter at have afsluttet en undersøgelse vil klageren blive informeret – om nødvendig skriftligt – om resultatet af undersøgelsen og den foreslåede løsning. Vi vil sikre, at klageren er tilfreds med den tilbudte løsning.

Hvis en klager er utilfreds med behandlingen af en klage, vil vi rådgive klageren om alle yderligere retsmidler, som klageren har inden for den valgte jurisdiktion.

I tilfælde af en klage, kontakt os venligst på

ej@vanameyde.dk
T + 33 41 19 83

Share This