Blogg

Filtrer etter:
erstatningsansvar | skadebehandling

EU har foreslått å revidere bilforsikringsdirektivet fra 2009. Kjøring uten gyldig forsikring og konkursrammede forsikringsselskap er to av sakene som blir tatt opp i denne artikkelen.

IT-sikkerhet | skadebehandling

Risk & Compliance Director Pascal Dijkens gives an insight in GDPR from a data processor’s point of view.

1 2 3 4
Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Share This