Blogg

Filtrer etter:
IT-sikkerhet

Managed Detection & Response in case of cyber incidents should play an important role in the risk management of companies. In addition, it could dramatically reduce the costs of cyber insurance, as MDR helps limit the damage caused by computer crime.

IT-løsninger

Van Ameyde øker bruken av robotics – eller RPA («Robotic Process Automation») – for å øke kvaliteten, kapasiteten og effektiviteten i skadebehandlingen. Hva betyr det i praksis?

erstatningsansvar | skadebehandling

EU har foreslått å revidere bilforsikringsdirektivet fra 2009. Kjøring uten gyldig forsikring og konkursrammede forsikringsselskap er to av sakene som blir tatt opp i denne artikkelen.

1 2
Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Share This