Blogg

Filter by :
IT-säkerhet

Managed Detection & Response in case of cyber incidents should play an important role in the risk management of companies. In addition, it could dramatically reduce the costs of cyber insurance, as MDR helps limit the damage caused by computer crime.

skadehantering | skadeståndsansvar

EU har föreslagit ändringar av 2009 års direktiv om motorfordonsförsäkring. Oförsäkrad körning och insolventa trafikförsäkringsbolag är två av de frågor som har tagits upp.

1 2

Anders Grotte

Share This