Blogg

Filtrera efter:
skadehantering | skadeståndsansvar

EU har föreslagit ändringar av 2009 års direktiv om motorfordonsförsäkring. Oförsäkrad körning och insolventa trafikförsäkringsbolag är två av de frågor som har tagits upp.

IT-säkerhet | skadehantering

Risk & Compliance Director Pascal Dijkens ger en inblick i GDPR från ett personuppgiftsbiträdes synpunkt.

skadehantering

One day of storm has resulted in a two months’ worth of claim notifications in the Netherlands. The claims departments in Northern Europe are in top gear to deal with the aftermath of the 18 January storm.

1 2 3

Anders Grotte

Share This