link
Risico-inventarisatie en taxaties: 360˚inzicht in risico
De vraag of risico’s zelf gedragen moeten worden, of moeten worden overgedragen, is slechts een van de vele aandachtspunten voor de risicomanager. Voor risico’s die worden verzekerd rijst er echter nog een vraag: voldoet u aan de plicht een getrouw beeld te geven van het risico, oftewel ‘fair presentation’? Deze verplichting vloeit voor uit nationale en internationale regelgeving. Te denken valt aan MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), Wft en de per 12 augustus 2016 in werking tredende Insurance Act 2015. Die laatste is relevant als u risico’s onderbrengt op de Engelse markt. Heeft u volledig inzicht in de risico’s van al uw bedrijfsonderdelen in heel Europa?

Een uitgebreide risico-inventarisatie vormt de basis van alle besluitvorming, ongeacht de risicobereidheid van uw organisatie. Door regelgeving, raamwerken en eisen ten aanzien van goed bestuur mee te nemen in de risico-inventarisatie, bent u goed voorbereid op alle compliance aspecten.

Revisio: uitgebreide risico-inventarisatie
Risico-inventarisaties, dat wil zeggen risk assessments, worden uitgevoerd door Revisio, Van Ameydes gespecialiseerde team van auditors. Revisio verleent op maat gemaakte diensten voor risicomanagers, variërend van risico-inventarisaties bij bedrijfsonderdelen door heel Europa tot fraude- en beveiligingsaudits. Van Ameyde werkt voor honderden klanten door heel Europa. Hierdoor is enorm veel kennis van schade en risico’s opgebouwd, waarmee onze auditors zich onderscheiden.

Samen met de klant bepaalt ons auditteam de omvang en doelstellingen van de risico-inventarisatie, die wordt gebaseerd op geldende wetgeving, risicoraamwerken en zaken van contractuele aard, waaronder polisvoorwaarden en schadebehandeling. De aspecten die in de risico-inventarisatie aan bod komen variëren van de onderneming, haar diverse locaties en de logistieke keten tot bedrijfscontinuïteit, beveiliging, IT-systemen en naleving van wet- en regelgeving.

Met behulp van onze online audittool heeft de klant real-time toegang tot alle voortgangsrapportage. Op basis van de resultaten van al afgeronde fases kan de klant tussentijds bepalen de focus van de inventarisatie te veranderen. Met haar rapportage verschaft Revisio onafhankelijke verklaringen en aanbevelingen over alle relevante aspecten, met behulp waarvan naleving van wet- en regelgeving mogelijk wordt gemaakt.

De waarde van vaste activa
Een van de belangrijkste aspecten van risico is de waarde van vaste activa. Het taxeren van activa hangt van het doel waarvoor de activa worden getaxeerd, bijvoorbeeld voor financiële rapportage conform IFRS of GAAP, overnames, of uiteraard verzekeringsdoeleinden. Van Ameyde taxeert vaste activa voor alle doeleinden voor bedrijven in uiteenlopende branches, van MKB tot de industrie en havenbedrijven.
Terug naar boven