Van Ameydes IT-selskab (Zero)70

ISO 27001:2013-certificeret

Læsetid: 3 minutter

nyheder & blog Nyheder Van Ameydes IT-selskab (Zero)70 ISO 27001:2013-certificeret

Van Ameydes IT-selskab (Zero)70 ISO 27001:2013-certificeret

Læsetid: 3 minutter

Van Ameyde har annonceret certificering af dets interne IT-selskab (Zero)70 IT Services efter informationssikkerhedsstandarden ISO 27001:2013. ISO 27001:2013 er en internationalt anerkendt informationssikkerhedsstandard, som sikrer, at organisationer kan anvende en ramme for forretningsprocesser, der kan hjælpe med at identificere, styre og mindske risikoen ved informationssikkerhed. Certificeringen er en direkte respons på behovet fra Van Ameydes kunder og partnere i et miljø med hastigt voksende cybertrusler og kommende GDPR-lovforanstaltninger.

Som kommentar til annonceringen siger Michael Coster van Voorhout, der er ansvarlig for informationssikkerheden hos (Zero)70: “Opnåelsen af certificeringen ISO:27001:2013 er en klar demonstration af vores indstilling til informationssikkerhed og risikostyring. Benchmarkingen af vores sikkerhedspraksis over for denne internationalt anerkendte standard forsikrer vores kunder og partnere om vores forpligtelse til at levere robuste og kvalitetsbetonede tjenester”.

ISO-certificering af dets IT-tjenester er en integreret del af Van Ameydes langtidsvision for bedste sikkerhedspraksis. (Zero)70 har demonstreret ejerskab i forhold til databeskyttelse og løbende udvikling af IT-sikkerhed.

(Zero)70 udvikler, implementerer og yder support på Van Ameydes IT-systemer, herunder den af Van Ameyde ejede ECHO-softwareplatform til hændelse, krav- og takseringsstyring samt en række SaaS-funktioner – som falder ind under omfanget af dets ISO-certificering.. Selskabet implementerer SaaS-funktionalitet i systemerne til Van Ameydes kunder – assurandører, mæglere, koncerninterne, flådechefer og risikochefer – for at forbedre effektiviteten og styringen af kravprocesserne. (Zero)70 har kontorer i Lissabon (Portugal) og Rijswijk (Holland).

Anders Grotte

Share This