Brittiska whiplashreformer sänker de juridiska kostnaderna

Lästid: 4 minuter

nyheter och blogg Nyheter Brittiska whiplashreformer sänker de juridiska kostnaderna

Brittiska whiplashreformer sänker de juridiska kostnaderna

Läsningstid:4 minuter

Tröskeln för små anspråk gällande personskador förväntas höjas från 1 000 pund till 5 000 pund i april 2019. Detta kommer att ha stor betydelse för s.k. MTPL-anspråk eftersom det minskar de juridiska kostnader som ska betalas av försäkringsgivare.

De föreslagna reformerna för anspråk när det gäller whisplashskador i Storbritannien som skulle genomföras i oktober i år, har skjutits upp. Den brittiska regeringen meddelade i förra veckan att dessa reformer nu istället förväntas genomföras i april 2019.

Justitiedepartementet (Ministry of Justice – MoJ) angav tidsplanen för reformerna vid ett möte med föreningar för rättssökande och advokatsamfundet. Vi kan därför förvänta oss att vi snart kommer att se de s.k. The Civil Liability Bill.

Sänkta ersättningar och juridiska kostnader när det gäller anspråk för whiplashskador

För närvarande betraktar domstolarna anspråk för personskador som understiger 1 000 pund som ”bagatellmål” (Small Claims Track). Här gäller att endast mycket begränsade juridiska kostnader kan ersättas. Reformerna kommer att fokusera på att öka gränsen för dessa bagatellmål gällande personskador till 5 000 pund. Det kommer att påverka den stora majoriteten av s.k. MTPL-anspråk och minska de juridiska kostnader som försäkringsgivarna måste betala.

Reformerna förväntas också omfatta införandet av ett tariffsystem för skador med en prognos på upp till två år. Det kommer att avsevärt minska utbetalningarna till rättsökande jämfört med de nuvarande riktlinjerna som anges i Judicial College Guidelines. Utbetalningarna kan minskas med cirka 85 procent när det gäller de flesta mindre anspråken och med 15 procent när det gäller anspråk för skador upp till två år.

Dessutom föreslås att det ska finnas ett förbud mot att erbjuda ersättning utan medicinskt underlag till rättssökande som gör anspråk för ersättning för whiplashskador. S.k. ”Pre-med”-erbjudanden används av vissa försäkringsbolag för att försöka minska de totala ersättningarna och de juridiska kostnaderna för vissa skador.

Det kommer oundvikligen att skapa motstånd inom lobbygrupper som arbetar för rättssökande. Även om reformerna har försenats eftersom Brexit har tagit upp mycket av parlamentets tid, bör inrikesdepartementet meddelande innebära att regeringen är fast besluten att gå vidare med dessa reformer.

Anders Grotte

Share This