Engelska whiplashreformer försenas till 2020

Lästid: 4 minuter

nyheter och blogg Nyheter Engelska whiplashreformer försenas till 2020

Engelska whiplashreformer försenas till 2020

Läsningstid:4 minuter

Det brittiska justitiedepartementet meddelar ytterligare förseningar av de föreslagna reformerna kring personskador och dessa reformer beräknas nu genomföras i april 2020 i stället för april 2019.

I regeringens svar på valkommitténs rapport om begränsningar för s.k. bagatellmål gällande personskador (Small Claims Limit for Personal Injury) står det att man är ”väldigt medvetna om att det föreslagna tillvägagångssättet i grunden kommer att förändra hur whiplashkraven hanteras och att eventuella problem om tillgången till rättslig prövning måste behandlas snabbt”.

De föreslagna ändringarna omfattar

  • en tariff för fast ersättning för smärta, lidande och förlust av förmåner (PSLA) för anspråk gällande whiplashskador med en löptid på upp till två år
  • ett förbud mot erbjudanden att lösa anspråk gällande whiplashskador utan medicinska underlag och
  • en ökning av gränsen för ”bagatellmål” för s.k. RTA-relaterade personskador på 5 000 pund.

De nya rutinerna kommer att kräva en online-plattform för förebyggande stadier av anspråk, vilket kräver omfattande tester för att säkerställa att det är användarvänligt för alla sökande. Inrikesdepartementet säger att det är ”avgörande att dessa reformer och genomförandet av online-plattformen görs rätt snarare än snabbt”.

Regeringen hävdar att de föreslagna reformerna hanterar farhågor om fortsatt höga kostnader och volymer av anspråk gällande whiplashskador och att man har åtagit sig att kontrollera och minska dessa. Reformerna ”säkerställer att verkliga skador ska fortsätta ge ersättning, men också förhindra och kontrollera oförtjänta anspråk”.

Online-plattformen förväntas vara klar för ”storskalig testning” senast under oktober 2019 och vi kommer att informera om den fortsatta utvecklingen.

Anders Grotte

Share This