Hervormingen Engels recht verlagen juridische kosten whiplash schadeclaims

Leestijd: 3 minuten

Nieuws & Blog Nieuws Hervormingen Engels recht verlagen juridische kosten whiplash schadeclaims

Hervormingen Engels recht verlagen juridische kosten whiplash schadeclaims

Leestijd:3 minuten

De grens voor het traject voor kleine letselschadeclaims wordt naar verwachting in april 2019 verhoogd van 1.000 tot 5.000 pond. Deze maatregel betekent voor WAM-verzekeraars een flinke daling in uit te keren juridische kosten.

Eerder zouden de hervormingen al in oktober van dit jaar worden ingevoerd, maar dat bleek niet haalbaar. De Engelse regering heeft vorige week aangekondigd dat de hervormingen waarschijnlijk in april 2019 worden ingevoerd. Het ministerie van justitie presenteerde het tijdschema voor de hervormingen tijdens een vergadering met organisaties van letselschadeadvocaten en de Law Society (beroepsvereniging van advocaten). We kunnen dan ook spoedig de publicatie van deze Civil Liability Bill (wetsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid) verwachten.

Lagere schadevergoedingen en juridische kosten in whiplash schadeclaims

Momenteel wijst de rechtbank letselschadeclaims van minder dan 1.000 pond toe aan het traject voor kleine vorderingen (het Small Claims Track). In dit traject zijn kosten voor juridische bijstand maar zeer beperkt verhaalbaar. De hervormingen zijn erop gericht de grens voor dit traject te verhogen naar 5.000 pond. Dit heeft gevolgen voor het grootste deel van de WAM-claims, waardoor de door verzekeraars uit te keren kosten voor juridische bijstand lager uitvallen. Dit heeft dan ook een positief effect op de schadelast.

Introductie tariefsysteem letsel tot twee jaar

Ook zal naar verwachting een tariefsysteem worden geïntroduceerd voor letsel met een prognose tot twee jaar. Dit heeft tot gevolg dat de aan de slachtoffers toe te wijzen vergoedingen aanzienlijk lager zullen uitvallen ten opzichte van de momenteel gemiddeld uitgekeerde bedragen volgens de schalen in de Judicial College Guidelines. Daarmee kunnen schadevergoedingen in de kleinste zaken rond 85% lager gaan uitvallen en bij letsel met een duur van 24 maanden rond 15%.

Verbod op aanbiedingen zonder medisch bewijs

Bovendien wordt er voorgesteld aanbiedingen aan slachtoffers met een vordering voor whiplash zonder medisch bewijs te verbieden. Sommige verzekeraars doen zulke ‘Pre-med’ aanbiedingen om de totale uitgaven voor schadevergoeding en juridische kosten in bepaalde claims te beperken.

Er wordt weerstand vanuit de slachtofferlobby verwacht. De branche hoopt echter dat dit niet leidt tot verdere vertragingen. De hervormingen hebben immers al vertraging opgelopen, mede als gevolg van de tijd die het parlement nodig heeft voor Brexit. De branche hoopt dat de aankondiging van het ministerie van justitie betekent dat de regering zich inzet om deze hervormingen in gang te zetten.

Share This