Van Ameyde investerar
i Intrasurance

Omfattande IT- och BPO-lösning för hela värdekedjan

Lästid: 4 minuter

nyheter och blogg Nyheter Van Ameyde investerar i Intrasurance

Van Ameyde investerar i Intrasurance

Läsningstid:4 minuter

Van Ameyde International är nu majoritetsägare i Intrasurance Group och utökar därmed sitt befintliga strategiska samarbete. Van Ameyde och Intrasurance kommer att erbjuda en omfattande integrerad digital lösning för skadeförsäkringsbolag på hemmamarknaden och utomlands. Denna helhetslösning täcker hela värdekedjan, från försäkringsofferter och administration till förlust- och skadehantering online.

Den här strategin har två syften. Dels erbjuder Intrasurance och Van Ameyde sina kunder en omfattande digital lösning för hela värdekedjan, dels kan kunderna outsourca alla sina aktiviteter, dvs. försäkrings- och policyadministration, skadehantering etc., till en enda leverantör.
Intrasurance och Van Ameyde integrerar sömlöst sina plattformar Direct Insurance Vision (DIV) och ECHO R2. Den här integrationen innebär att äldre system och komplexa försäkringsprodukter inte längre utgör något hinder. Kunderna kan utveckla och implementera hela online-kedjan och processerna på relativt kort tid, utan stora IT-investeringar.
Frank Cooler, grundare och CEO för Intrasurance Group, förklarar: ”Van Ameydes har verksamhet i över 25 länder och det hjälper oss att stärka vår position i Europa. Vi tror att tekniken kommer att göra skillnaden och tillsammans höjer vi ribban inom försäkringsbranschen.”
Piet Middelkoop, CEO för Van Ameyde, fortsätter: ”Sedan lanseringen av Verzekeruzelf.nl (en försäkringsplattform online), har Intrasurance varit ledande i utvecklingen av digitala försäkringar. Vi räknar med att se synergieffekter och möjligheter för IT-drivna tjänster. Vi kan nu leverera tjänster till hela värdekedjan och erbjuda en unik försäkringslösning i hela Europa.”

Om Intrasurance och Van Ameyde

Intrasurance var ett av de första InsurTechs i Nederländerna och leder utvecklingen av digitala försäkringar. Tack vare användningen av API:s kan DIV-plattformen integreras sömlöst med försäkringsleverantörernas front- och backoffice. DIV-plattformen kan användas för alla distributionskanaler, dvs. mobilt, online och via försäkringsrådgivare.
Van Ameyde är marknadsledande i Europa inom skadereglering, outsourcing och IT-lösningar för skadehanteringsprocesser. Van Ameyde har också lösningar för komplex skadereglering, t.ex. vid personskador och kommersiella förluster.

Anders Grotte

Share This