Van Ameyde

förvärvar Krogius

Läsningstid: 2 minuter

nyheter och blogg Nyheter Van Ameyde förvärvar Krogius för att förstärka nätverket

Van Ameyde förvärvar Krogius för att förstärka nätverket

Läsningstid:2 minuter

Den 19 augusti 2015 förvärvade Van Ameyde hela Lars Krogius-koncernen och slutförde därmed en lång affärsförbindelse som inleddes med Krogius verksamhet avseende skadeståndskrav från tredje man i samband med ansvarsförsäkring för motorfordon som ett samriskföretag i Finland 2009. Detta förvärv ger Van Ameyde ett starkt fotfäste i Nord- och Östeuropa inom både marin- och icke-marin verksamhet.

Förvärvet förstärker både Van Ameydes icke-marina skadehantering och dess marina besiktningsverksamhet. Krogius namn och företagsstruktur bevaras, och synergier kommer att genereras av den gemensamma IT-infrastrukturen och kundbasen. Krogius och Van Ameydes kontor i Sverige, Danmark och Finland kommer att integreras.

Till följd av förvärven kommer företagets intressenter att dra fördel av breddade verksamheter i 28 länder inom både marina och icke-marina verksamhetsgrenar.

Anders Grotte

Share This