Van Ameyde får en
andel i Intrasurance

Omfattende IT- og BPO-løsning for hele verdikjeden innen forsikring

Read time: 4 minutter

Nyheter og blogger Nyheter Van Ameyde får en andel i Intrasurance

Van Ameyde får en andel i Intrasurance

Lesetid:4 minutter

Van Ameyde International har kjøpt en majoritetsinteresse i Intrasurance Group og partene utvider dermed sitt eksisterende strategiske samarbeid. Van Ameyde og Intrasurance vil tilby en omfattende integrert digital løsning til assurandører (med unntak for aktører innen livsforsikring) hjemme og i utlandet. Den omfattende løsningen benyttes i hele verdikjeden, fra online forsikringstilbud og poliseadministrering til online varsling om tap og behandling av skadeoppgjør.

Dette strategiske trekket tjener to formål. På den ene siden tilbyr Intrasurance og Van Ameyde sine kunder en omfattende digital løsning for hele verdikjeden innen forsikring. På den andre siden kan kundene outsource alle aktivitetene sine – fra forsikringstilbud og poliseadministrasjon til håndtering av skadeoppgjør – til en enkelt tjenesteleverandør.

Intrasurance og Van Ameyde integrerer sine Direct Insurance Vision (DIV) og ECHO R2 plattformer sømløst. Som følge av denne integrasjonen, utgjør gamle systemer og kompleksiteten i forsikringsprodukter ikke lenger noen hindring. Uten å måtte investere tungt i IT vil kundene kunne designe og implementere hele sin online kjede og saksbehandling på relativt kort tid.

Frank Cooler, grunnlegger og CEO i Intrasurance Group, sier, “Van Ameydes tilstedeværelse i mer enn 25 land bidrar til å styrke vår posisjon i Europa. Vi tror at teknologien vil utgjøre forskjellen og sammen legger vi lista høyere.»

Piet Middelkoop, CEO i Van Ameyde, legger til, “Siden introduksjonen av Verzekeruzelf.nl [en online forsikringsplattform], har Intrasurance vært en foregangsaktør i digital forsikring. Vi ser for oss et synergipotensial og muligheter for IT-drevne tjenester. Vi kan nå betjene hele verdikjeden innen forsikring og presentere et enestående tilbud i Europa.»

Om Intrasurance og Van Ameyde

Som et av de første InsurTech-selskapene i Nederland er Intrasurance en foregangsaktør på området digital forsikring. Takket være bruken av SPI-er kan DIV-plattformen integreres sømløst med forsikringsleverandørenes front og back office. DIV kan brukes i alle distribusjonskanaler: mobil, online og forsikringsrådgivere.

Van Ameyde er den europeiske markedslederen på området behandling av skadeoppgjør, outsourcing og IT-løsninger for prosesser knyttet til skadeoppgjør. Gjennom separate merkevarer betjener Van Ameyde også det komplekse tapsjusteringsmarkedet, inkludert personskade og kommersielle tap.

Anders Grotte

Share This