Seminar om yrkesrelatert
sykdom: Toppen av isfjellet?

Lesetid: 4 minutter

Nyheter og blogger News Seminar om yrkesrelatert sykdom: Toppen av isfjellet?

Seminar om yrkesrelatert sykdom: Toppen av isfjellet?

Lesetid:4 minutter

I samarbeid med de nederlandske advokatfirmaene Van Traa og Stadermann Luiten organiserte Van Ameyde et seminar om yrkesrelatert sykdom 8. juni 2017. Yrkesrelatert sykdom gjelder sykdom eller lidelser som i stor grad kan tilskrives arbeid og arbeidsforhold.

I Nederland dekker loven om erstatningsansvar også yrkesrelatert sykdom. Tvistespørsmål som proporsjonelt erstatningsansvar og arbeidsgiverens plikt til å ta vare på de ansatte, ble tatt opp på seminaret. Seminaret behandlet også spørsmålet om potensielle alternativer til loven om erstatningsansvar. Arbeidsgiverne kan for eksempel ta ut forsikring på vegne av medarbeiderne. I en situasjon der firmaene sloss for å trekke til seg talenter kan dette gi bedriften en konkurransefordel på arbeidsmarkedet.

Med tanke på tiden som går før bestemte sykdommer gjør seg gjeldende, er disse tallene sannsynligvis bare toppen av isfjellet. Et annet spørsmål er definisjonen av i hvilken utstrekning bestemte lidelser er knyttet til arbeidssituasjonen. Hvis det for eksempel viser seg at stråling fra mobiltelefonen er helseskadelig, vil bruken av en firmatelefon bety at de påfølgende helseproblemene er arbeidsrelatert og hvis så er tilfelle, i hvilken utstrekning? Når alt kommer til alt, er jo en mobiltelefon noe de fleste ikke kan unnvære. Lidelser forårsaket av eksponering mot Chromium 6 skyldes klart arbeidsmiljøet, men kan det samme sies om eksponering mot nanopartikler og kosmiske skyer (kosmisk stråling under flyvning)? I tillegg vil asbest fortsatt være en viktig bidragsyter til arbeidsrelatert sykdom i forutsigbar fremtid. Selv om bruken har gått tilbake, anvendes asbest fortsatt i biler og bygninger.

Van Ameyde vil lansere en kunnskapsplattform om yrkesrelatert sykdom. Hensikten er å starte dialog mellom alle berørte parter, fra arbeidsgivere og arbeidstakere til politikere, forsikringsselskaper og forskere. Denne dialogen skal føre til at det utarbeides mer rettferdige løsninger både for ofrene og de ansvarlige partene.

Anders Grotte

Share This