Britiske reformer vedrørende
piskesmældsskader udskudt til 2020

Læsetid: 3 minutter

nyheder & blog Nyheder Britiske reformer vedrørende piskesmældsskader udskudt til 2020

Britiske reformer vedrørende piskesmældsskader udskudt til 2020

Læsetid: 3 minutter

En yderligere udskydelse af de foreslåede reformer af personskadeområdet er blevet annonceret af det britiske justitsministerium. Reformerne forventes nu gennemført i april 2020 og ikke som før annonceret i april 2019.

I regeringens svar på udvalgsrapporten om beløbsgrænsen for proceduren for mindre krav i forbindelse med personskader fastslår den, at den er “opmærksom på, at den foreslåede tilgang grundlæggende vil ændre den måde, som krav i forbindelse med piskesmældsskader behandles på, samt at alle overvejelser vedrørende domstolsadgang skal behandles straks”.

De foreslåede ændringer omfatter:

  • en fast takst for erstatning for svie, smerte og varigt mén ved erstatningskrav i forbindelse med piskesmæld med en varighed på op til to år
  • forbud mod tilbud om afgørelse af erstatningskrav i forbindelse med piskesmæld uden lægefaglig vurdering
  • en højere beløbsgrænse for proceduren for mindre krav ved erstatningskrav vedrørende personskade i forbindelse med trafikulykker på 5.000 GBP.

Den nye proces kræver en internetplatform til håndtering af de indledende faser ved indgivelse af erstatningskrav, og en sådan platform kræver omfattende brugertest for at sikre, at den er brugervenlig for alle ansøgere. Justitsministeriet udtaler, at det er “afgørende, at reformerne samt implementeringen af platformen gennemføres på den rigtige måde frem for hurtigt”.

Regeringen fastholder, at de foreslåede reformer tager højde for de fortsat høje omkostninger og det store antal erstatningssager i forbindelse med piskesmældsskader, og at målet er en bedre styring og en reduktion af omkostninger og antal sager. Reformerne “sikrer, at reelle skadelidte fortsat tildeles en passende erstatning for den lidte skade, og at man endnu vigtigere fjerner incitamenterne til og opnår en bedre styring af uberettigede erstatningskrav”.

Internetplatformen forventes at være klar til test i stor skala i oktober 2019, og der vil komme løbende rapporter om fremskridtene, som arbejdet skrider frem.

Anders Grotte

Share This