Keylane integrerar ValueChecker

Läsningstid: 3 minuter

nyheter och blogg Nyheter Keylane integrerar ValueChecker

Keylane integrerar ValueChecker

Läsningstid:3 minuter

Keylane, en ledande europeisk leverantör av SaaS-lösningar till försäkrings- och pensionsbranschen, har integrerat ValueCheckers funktioner för produktvärdering i sin programvarulösning för sakförsäkringar, vilket möjliggör automatiserad skadereglering och bidrar till att minska kundernas skadekostnader.

Integreringen av ValueChecker i Keylane gör det möjligt för Keylanes sakförsäkringskunder att ytterligare automatisera sina skadehanteringsprocesser och därmed förbättra sin värdekedja. ValueCheckers kapacitet att snabbt och effektivt tillhandahålla aktuell värdering av konsumentprodukter innebär att kravet kan avgöras mer effektivt av skadereglerarna, samtidigt som försäkringstagarens upplevelse förbättras. Genom att utnyttja sina robusta produktsökningsfunktioner rationaliserar ValueChecker identifiering, värdering och nedskrivning av produkter i skaderegleringsprocessen, vilket sparar både tid och pengar.

Skadehanteringen betraktas ofta som sanningens ögonblick där en okomplicerad och bekymmersfri handläggning av försäkringskrav kan ha en positiv inverkan på kundnöjdheten. Integreringen av ValueChecker i Keylane-programsviten gör att försäkringsbolag kan förbättra sina kunders upplevelse tack vare öppenhet och snabb handläggning. Dessutom förbättrar integreringen den helautomatisk behandlingen (STP) och sänker påtagligt skadekostnaderna.

Ron van den Broek, CMO för Keylane kommenterar, ”Många försäkringsgivare vet att ungefär 60 % av deras personalkostnader rör skadehantering. Genom att automatisera detta kan vi hjälpa försäkringsbolag att sänka sina kostnader drastiskt.” Arie Struik, grundare och vd för ValueChecker, lägger till: ”ValueChecker är mycket nöjda med sitt transeuropeiska samarbete, som bygger på vår delade vision om fördelar för kunden och avancerad innovation.”

Anders Grotte

Share This