Bob de Bruijn blir styremedlem i Van Ameyde International

Lesetid: 4 minutter

Nyheter og blogger Nyheter Bob de Bruijn blir styremedlem i Van Ameyde International

Bob de Bruijn blir styremedlem i Van Ameyde International

Lesetid:4 minutter

Bob de Bruijn blir utnevnt som styremedlem i Van Ameyde International fom 1.januar 2019. Som direktør hadde han forberedt seg på den nye rollen siden 1.september 2018. Bob de Bruijn etterfølger Pieter den Dikken, og vil blant annet fokusere på strategi og drift av takseringsenheten i Van Ameyde International.

Anders Grotte

Det å betjene det kommerseielle skademarkedet er en av Van Ameydes strategiske søyler. I sin nye rolle blir Bob de Bruijn ansvarlig for gruppens enheter: Van Ameyde Marine, Arntz | van Helden, MLC Spain, Krogius, Woodgate & Clark og takseringsorganisasjonen Van Ameyde Waarderingen.

«Takseringenhenten har under Pieter den Dikken ekspandert til å bli en viktig nettverksarena i det internasjonale forsikringsmarkedet.

Bob de Bruijn has been appointed a Member of the Board of Directors of Van Ameyde

Det er vår ambisjon å videreutvikle dette nettverket av sterke merkevarer, både når det gjelder fagområder og markeder. Ved å tilby våre kunder skadevurdering, taksering og risikorådgivning, streber vi etter å være en totalleverandør for det kommersielle markedet.» sier Bob de Bruijn.

Bob de Bruijn ble i 2009 ansatt som internasjonal prosjektleder i Van Ameyde International. Etter å ha gjennomført ulike komplekse og tverrfaglige prosjekter ble han Van Ameydes Business Development Director i 2011. Fra 1.april 2016 til 1.september 2018 hadde Bob de Bruijn stillingen som Managing Director i Van Alemyed Benelux.

Pieter den Dikken continues to support Van Ameyde and the Board with his expertise

Bob de Bruijn tar over etter Pieter den Dikken. Pieter den Dikken var styreformann i 11 år, og styremedlem i ytterligere 12 år. Pieter den Dikken vil fremdeles bistå Van Ameyde og styret med sin kompetanse og ekspertise.

Share This