Arntz van Helden kjøper Krijgsman

Lesetid: 3 minutter

Nyheter og blogger Nyheter Arntz van Helden kjøper Krijgsman

Arntz van Helden kjøper Krijgsman

Lesetid:3 minutter

Van Ameydes filial Arntz | van Helden kjøpte Krijgsman Expertises | Taxaties (taksering og eiendelsevaluering) 1. september 2017. Avtalen ble undertegnet samme dag av René van Dijk, managing director i Arntz | van Helden, Carl Berends, CFO i Van Ameyde, Sjoerd Krijgsman og Priscilla Krijgsman-Ligtenberg, begge styremedlemmer i Krijgsman Expertise | Taxaties.

Både Arntz | van Helden og Krijgsman er spesialisert i teknisk takst og inspeksjon. Anskaffelsen faller innenfor Arntz | van Heldens virkefelt og Van Ameydes strategi for å styrke sine nisjeporteføljer. Takket være dette kjøpet kan Arntz | van Helden og Krijgsman begge møte den økende etterspørselen etter deres høyt spesialiserte ekspertise.

Krijgsman vil bli integrert i Arntz | van Heldens organisasjon fra 1. oktober 2017. Etter sammenslåingen, som ikke medfører tap av arbeidsplasser, vil Arntz | van Helden få 26 ansatte. René van Dijk vil lede organisasjonen som administrerende direktør.

Arntz | van Helden er Van Ameydes takseringsselskap. Selskapets arbeidsområder varierer mellom skrog og maskiner, sjøtransport og skipsbygg til landbasert utstyr, samt forsikringer mot maskinskader og elektronikk. Krijgsmans takstmenn arbeider på de samme områdene. I tillegg har firmaet utviklet et forebyggende program for selskaper som forsikrer landbasert utstyr og utfører etterforskning i egenskap av juridiske eksperter innen mekanikk, den nederlandske arbeidsmiljøloven og EUs maskindirektiv.

Arntz van Helden acquires Krijgsman

Anders Grotte

Share This