Arntz van Helden förvärvar Krijgsman

Läsningstid: 3 minuter

nyheter och blogg Nyheter Arntz van Helden förvärvar Krijgsman

Arntz van Helden förvärvar Krijgsman

Läsningstid:3 minuter

Den 1 september 2017 förvärvade Van Ameydes dotterbolag Arntz | van Helden Krijgsman Expertises | Taxaties (skadereglering och tillgångsvärdering). Kontraktet undertecknades samma dag av René van Dijk, verkställande direktör för Arntz | van Helden, Carl Berends, finansdirektör för Van Ameyde, Sjoerd Krijgsman och Priscilla Krijgsman-Ligtenberg, båda ledamöter i styrelsen för Krijgsman Expertise | Taxaties.

Både Arntz | van Helden och Krijgsman är specialiserade på teknisk skadereglering och besiktning. Förvärvet ingår i Arntz | van Heldens och Van Ameydes strategi att stärka sina nischportföljer. Tack vare förvärvet kan både Arntz | van Helden och Krijgsman möta den växande efterfrågan på deras högt specialiserade expertis.

Krijgsman kommer att integreras i Arntz | van Heldens organisation från och med den 1 oktober 2017. Efter integreringen, som inte leder till att några jobb försvinner, kommer Arntz | van Helden att ha 26 anställda. René van Dijk kommer att leda organisationen som verkställande direktör.

Arntz | van Helden är Van Ameydes företag för teknisk skadereglering. Dess verksamhetsgrenar sträcker sig från skrov och maskiner, fartygslast och marin byggnation till landbaserad utrustning, CAR- och sakförsäkring, maskinavbrott och elektronik. Krijgsmans skadereglerare är verksamma inom samma kompetensområden. Dessutom har företaget utvecklat ett förebyggande program för försäkringsgivare för landbaserad utrustning och genomför undersökningar som juridiska experter på områdena maskinindustri, (den nederländska) arbetsmiljölagen and EU:s maskindirektiv.

Arntz van Helden acquires Krijgsman

Anders Grotte

Share This