Vanameyde Interim professionals

Letselschade: hoe nu verder?

Leestijd: 4 minuten

Community Blog Letselschade: hoe nu verder?

Letselschade: hoe nu verder?

Peter van den Bedem

Peter van den Bedem

Directeur Letselschade, Van Ameyde Benelux

Leestijd:4 minuten
Door de vele betrokkenen en deskundigen in een letselzaak, wordt de behandeling vaak te complex. Doorlooptijden staan mede daardoor onder druk. In dit blog kijk ik naar de afstemming tussen deze partijen en een gemeenschappelijke focus. Hoe kan het proces op deze onderdelen verder worden verbeterd?

De betrokkene, de belangenbehartiger, de aansprakelijke partij en diens verzekeraar, schade-experts van zowel de verzekeraar als de belangenbehartiger, twee medisch adviseurs, een arbeidsdeskundige, een reïntegratiecoach, de mediator, een financieel coach, een herstelcoach: dit zijn nog lang niet alle partijen die betrokken kunnen zijn bij de afwikkeling van één letselschade. Stap 1 zou daarom kunnen zijn: minder handen aan het spreekwoordelijke bed.

Nadruk op toekomstperspectief slachtoffer

Ik vind het bovendien een goede gedachte om niet alleen terug te kijken, maar ook te werken naar nog meer aandacht voor de toekomst van het slachtoffer. Vooruitkijken geeft ook volgens professor mr. G. Van Dijck* (2016) een nieuwe dimensie aan het behandelingsproces. Het betekent niet alleen rekenen in euro’s, maar daarnaast kijken naar het toekomstperspectief van betrokkene door zoveel mogelijk terug te keren naar de situatie van voor het ongeval. De betrokkene heeft hier een belangrijke keuze in en daarnaast ook een verantwoordelijkheid om de schade zoveel mogelijk te beperken. In mijn ervaring verandert de houding van alle betrokkenen in het letselproces in dit opzicht in positieve zin door onder andere het bieden van keuzemogelijkheden en ondersteuning.

Digitaal dossier

Een ander aandachtspunt is transparantie en het verhogen van (reactie)snelheid in een dossier. Een gezamenlijk behandelplan en een voor alle partijen inzichtelijk digitaal dossier kan tot veel winst  leiden. Het voordeel voor de betrokkene is dat hij of zij ook zicht heeft op de voortgang en meer inbreng krijgt. Verschillende ziekenhuizen hebben op dit onderwerp al de stap gemaakt om dossiers voor patiënten digitaal beschikbaar te stellen. De interactie in een letselschade is feitelijk niet anders.

Letselschadebehandelaar: een specialist

Om de steeds complexere zaken te kunnen behandelen, is de rol van de schadebehandelaar van letselschaden de laatste jaren flink geëvolueerd. Deze acteert nu als schademanager en is een volwaardig gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Letselschadebehandelaar is een ‘ambacht’, waarin de behandelaar moet beschikken over ruime theoretische vakkennis en bovenal communicatieve vaardigheden.

Het is in deze tijd voor letselschadeafdelingen niet eenvoudig om, op basis van de geschetste kwalificaties, een vacature op tijdelijke basis te vervullen. Van Ameyde Interim Professionals beschikt over letselschadespecialisten die u helpen tijdelijke capaciteitsproblemen op kwalitatief hoog niveau op te vangen.

* Dijck, mr. G. van (2016). Nederlands Juristenblad, 10 juni 2016

Quote
Peter van den Bedem
Directeur Letsel Van Ameyde Benelux

Share This