Vanameyde Interim professionals

Seminar beroepsziekten:

navigeren in een onzekere toekomst

Leestijd: 4 minuten

Community Nieuws Beroepsziekten: navigeren in een onzekere toekomst

Seminar beroepsziekten: navigeren in een onzekere toekomst

Leestijd:4 minuten

Op 8 juni 2017 organiseerde Van Ameyde in samenwerking met Van Traa Advocaten en Stadermann Luiten Advocaten een seminar over beroepsziekten. Beroepsziekten zijn ziektes of aandoeningen die in grote mate verband houden met arbeid of arbeidsomstandigheden.

In Nederland valt beroepsziekte onder het aansprakelijkheidsrecht. Aspecten van het procederen, zoals bewijslastvolgorde, proportionele aansprakelijkheid en de zorgplicht van de werkgever werden toegelicht. Ook kwam de vraag of er alternatieven voor het aansprakelijkheidsrecht kunnen worden gevonden, aan bod. Een werkgever zou bijvoorbeeld verplicht kunnen worden een directe verzekering (first party verzekering) af te sluiten voor werknemers. Dit zou – in een klimaat waarin bedrijven graag talenten aan zich binden – ook kunnen worden bezien in het kader van goed werkgeverschap.

Gezien de tijd die eroverheen gaat voordat bepaalde ziektes zich openbaren, vormen de huidige cijfers vermoedelijk het topje van de ijsberg. De toekomst is dan ook onzeker, voor slachtoffers, werkgevers en hun verzekeraars. Ook is de vraag in welke mate bepaalde blootstellingen gerelateerd zijn aan arbeid. Als bijvoorbeeld werkelijk zou blijken dat de straling van mobiele telefoons schadelijk is, in hoeverre is er dan sprake van een beroepsziekte bij het gebruik van zakelijke telefoons? Mensen kunnen immers ook privé niet meer zonder. Aansprakelijkheid is bij chroom6 nog duidelijk toe te kennen, maar geldt dat ook voor blootstelling aan nanodeeltjes en cosmic clouds (blootstelling aan kosmische straling tijdens het vliegen)? Ook asbest zal nog lang een grote veroorzaker van beroepsziekten blijven. De verwerking mag aan banden gelegd zijn, maar asbest wordt nog altijd gebruikt in zowel auto’s als gebouwen.

Van Ameyde gaat een kennisplatform over beroepsziekten initiëren. De bedoeling is de dialoog op gang te brengen tussen alle betrokken partijen, van werkgevers en werknemers, tot de politiek, verzekeraars en de wetenschap. Dit kan helpen om voor zowel slachtoffers als aansprakelijke partijen rechtvaardige oplossingen te vinden.

Share This