ValueChecker

Anders Grotte

Genom att använda ValueChecker kan era skadereglerare snabbt, objektivt och enhetligt fastställa en förlorad eller skadad produkts nuvärde, vilket leder till ökad produktivitet i er skaderegleringsavdelning, sänkta skadekostnader och nöjdare kunder tack vare snabb och transparent skadereglering.

Sju anledningar för skaderegleringsavdelningen att använda ValueChecker:

  • insamling av produktinformation och priser från alla tillgängliga webbplatser säkerställer att nuvärdet fastställs enhetligt och objektivt,
  • snabb identifiering av den berörda produkten,
  • möjlighet att erbjuda försäkringstagaren extra service genom att tillhandahålla webbadressen till en nätbutik där en ersättningsprodukt kan anskaffas,
  • minskad söktid genom att tillhandahålla information om alla produktkategorier i en och samma funktion, vilket ökar skadereglerarnas produktivitet,
  • sökfunktioner är integrerade i skadehanteringssystemet för direkt åtkomst,
  • möjlighet att avsluta handläggningen efter ett enda samtal – vilket har bevisad effekt på kundnöjdheten,
  • eftersom produkter blir drastiskt billigare över tiden, har skadekostnaderna minskat dramatiskt med hjälp av ValueChecker jämfört med användning av värdeminskningsformler.
ValueChecker

ValueChecker presentation

ValueChecker presentation (in English)

Share This