ValueChecker

Genom att använda ValueChecker kan era skadereglerare snabbt, objektivt och enhetligt fastställa en förlorad eller skadad produkts nuvärde, vilket leder till ökad produktivitet i er skaderegleringsavdelning, sänkta skadekostnader och nöjdare kunder tack vare snabb och transparent skadereglering.

Sex anledningar för skaderegleringsavdelningen att använda ValueChecker:

  • insamling av produktinformation och priser i realtid från alla tillgängliga webbplatser av välrenommerade, inhemska återförsäljare – vilket reducerar söktider dramatiskt;
  • snabb identifiering av berörd produkt och en ersättningsprodukt av samma slag och kvalitet, baserat på produktspecifikationer;
  • möjlighet att avsluta handläggningen efter ett enda samtal
  • bevisade reducerade skaderegleringskostnader
  • programmeringsgränssnitt för enkel integration
  • ultimat aktiverare av helautomatiska processer vid hemskadereglering

Share This