ValueChecker

Anders Grotte

Spørsmål?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Ved å bruke ValueChecker kan dine skadebehandlere raskt, objektivt og enhetlig fastsette den aktuelle verdien til et produkt som er tapt eller skadet. Dette gir økt produktivitet i din skadebehandlingsavdeling, reduserte kostnader og mer tilfredse kunder takket være et raskt og transparent oppgjør.

Sju grunner for din skadebehandlingsavdeling til å bruke ValueChecker:

  • Innsamling av produktinformasjon og priser fra alle tilgjengelige nettsteder sikrer at nåverdien fastsettes på en enhetlig og objektiv måte.
  • Rask identifikasjon av angjeldende produkt.
  • Mulighet til å tilby forsikringstakeren ekstra service ved å levere URL-adressen til en nettbutikk der det finnes et bytteprodukt.
  • Redusert søketid ved å levere informasjon om alle produktkategorier i én og samme funksjon – dette øker skadebehandlernes produktivitet.
  • Søkefunksjon er direkte integrert i skadebehandlingssystemet for direkte tilgang.
  • Mulighet til å avslutte behandlingen etter bare ett anrop – hvilket har bevist effekt på kundetilfredshet.
  • Da produktene blir vesentlig billigere over tid, har skadebehandlingskostnadene minsket vesentlig ved hjelp av Value Checker sammenlignet med bruken av avskrivningsformler.
ValueChecker

ValueChecker presentation

ValueChecker presentation (in English)

Share This